Demonstratiedag landschapsonderhoud

De vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) heeft ook een opdracht rond onroerend erfgoed. Zo zijn er de afgelopen 10 jaar bij meer dan 150 particulieren landschapsherstelwerken en aanplantingen uitgevoerd en is landschapsadvies gegeven.
Houtkanten werden aangeplant, bomen en hagen werden verzorgd of geknot, etc.

Op zaterdag 19 december 2015 zijn deze personen samengebracht voor een opleiding om het heringericht landschap blijvend te onderhouden.
De opleiding ging door bij een privé-persoon ( de heer Toon Van Mierlo, Larenstraat 19 in Lummen), die een mooi voorbeeld heeft van aangeplante houtkanten en bomen.

"Naast een gezellig informeel kader werden er workshops en demonstraties georganiseerd rond het onderhoud van landschapselementen", zegt gedeputeerde van Natuur en voorzitter van  de vzw RLLK Ludwig Vandenhove.
"De particulieren konden er terecht met al hun vragen.
Wanneer moet een houtkant gekapt worden?
Hoe begin je er best aan?
Welk materiaal wordt het beste gebruikt?

Tegelijk werden verschillende technieken en mogelijkheden getoond van hakhoutbeheer, boomverzorging en snoeiwerken.

De vzw De Winning stond onder andere in voor deze opleiding."

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie ook Opening wandelgebied Grote Hof - Hobos in Overpelt van 25-06-2015 op deze website.