DENKDAG natuurverenigingen

Op dinsdag 14 mei 2013 hielden de Limburgse natuurverenigingen een DENKDAG (denkavond) in het Natuurpunthuis, Putvennestraat 112 in Kiewit (Hasselt).
Aanleiding was de zogeheten Sinterklaasbrief, die de Limburgse natuurverenigingen overhandigden aan de Regionale Landschappen.

Gedeputeerde voor natuur en voorzitter van de 3 Limburgse Regionale Landschappen Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding: “Ik vind het een goede zaak dat de natuurverenigingen zulke DENKDAG georganiseerd hebben.
Voor mij mag het zelfs een jaarlijkse traditie worden.
Ik wil onderzoeken hoe ik dit vanuit provincie Limburg kan ondersteunen, bijvoorbeeld door er een aantal externe sprekers bij te betrekken.

Met de interne Vlaamse staatshervorming bestaat er nog al wat ongerustheid in de sector, niet in het minst bij het personeel.
Zodra er meer duidelijkheid is, wil ik die trachten weg te nemen.

Hoe we het draaien of keren, kerntakendebat of niet, deze interne Vlaamse staatshervorming houdt een verdoken besparing vanwege de Vlaamse overheid in. Zo komt de bevoegdheid over de bosgroepen en de Regionale Landschappen van Vlaanderen naar het provinciale niveau, maar komt  maar 70% van de middelen over.
Voor de overige 30% kunnen er projecten ingediend worden,  niet enkel door de Regionale Landschappen, maar ook bijvoorbeeld door het Agentschap Natuur en Bos.

De boodschap is creatiever omgaan met de (hopelijk globaal niet minder) beschikbare financiële middelen.

Maar we moeten het niet allemaal negatief zien.
Meer samenwerking (bijvoorbeeld qua informatica en/of promotie) in het werkveld biedt een aantal opportuniteiten.
Samenwerken betekent niet per definitie besparen.

In deze slechte socio-economische toestand moeten we voor alles de tewerkstelling veilig stellen. We moeten eveneens durven kiezen voor permanente tewerkstelling in plaats van in project tot project te vervallen.
Projecten hebben het voordeel dat ze zaken in gang zetten, maar vallen vaak stil als ze afgelopen zijn en de resultaten komen dan via nota’s en/of verslagen in de boekenkast terecht.
Dit is een van de grote problemen in Limburg: van het ene plan naar het andere, van de ene serie projecten naar de volgende.
We moeten opletten dat met het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) nu weer niet hetzelfde gebeurt.

De sector groen en natuur verdient in Limburg een structurele aanpak en moet ernstig genomen worden, ook wat de economische impact betreft.
Iedereen heeft het altijd maar over het toerisme als nog mogelijke groeisector, maar vaak wordt vergeten dat toeristen minder zullen naar Limburg afzakken als het groen niet goed onderhouden is, als de wandel- en fietspaden er niet kwalitatief bijliggen en/of regelmatig aangepast en/of vernieuwd worden, etc.

Er moet tevens nog meer innovatiegericht gedacht en gewerkt worden. Zo heb ik bij recente werkvergaderingen en/of –bezoeken bij ‘De Winning’ en ‘Natuurpunt’ vastgesteld hoe zij voor bepaalde taken zelf ‘unieke’ werktuigen ontwikkeld hebben.
Kunnen deze niet gecommercialiseerd worden via de markt?

De natuursector moet nog een grotere voortrekkersrol en vooral sensibiliseringsfunctie kunnen spelen in heel het ‘Limburg C02-neutraal’-verhaal.

Ik denk eraan eenmaal per jaar een Limburgs initiatief op touw te zetten, waarbij alle vrijwilligers, die in Limburg bezig zijn met groen, natuur, milieu, duurzaamheid, etc. betrokken worden.
Het is goed dat de gemiddelde Limburger echt zou zien over hoeveel mensen dat gaat.”

Van deze DENKDAG wordt er een uitgebreid verslag gemaakt en er zullen een aantal conclusies getrokken worden voor het werkterrein. Wordt dus vervolgd.

Nog dit: Johan Vandebosch, directeur van Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) gaf een overzicht van de geschiedenis en de internationale context van regionale landschappen.
Het is goed regelmatig eens terug te vallen op een brede(re) context.

Hieronder vindt u de Sinterklaasbrief. 

Zie ook 'Limburg, green & clean' van 30 januari 2013 en Educatief Natuurbeheer is belangrijk van 20 februari 2013 op deze website.

Tags: