Dezelfde strijd!

“Ja, wij voeren als deputatie dezelfde strijd als het personeel en de vakbonden tegen de bezuinigingen vanuit de Vlaamse regering, die de provincie Limburg treffen”, zegt gedeputeerde van personeel Ludwig Vandenhove.
“Anders zouden we slechte gedeputeerden zijn: we zijn verkozen om de belangen van de Limburger te behartigen.”

Naar aanleiding van een actie van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) Openbare Diensten Limburg op maandag 14 oktober 2014 werd een delegatie in het provinciehuis ontvangen door een aantal gedeputeerden onder leiding van Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove: ”Welkom, maar het was beter dat jullie hier niet waren.

Wij delen jullie bekommernis over de afbouw van de provincies en de gevolgen voor het personeel. Bovendien dreigen wij als Limburg op die manier onze politieke positie in Brussel te verliezen.
Ik reken op het gezond verstand van onze Limburgse verkozenen in het Vlaams parlement over de partijgrenzen heen om hun verkiezingsbeloften te houden.

Indien de Vlaamse regering niet met nieuwe maatregelen en bezuinigingen komt, bieden wij werkzekerheid aan alle provinciale ambtenaren tot eind 2015. En daarna is het afwachten hoeveel geld we nog krijgen van Vlaanderen. Dit is precies de grote onzekerheid: de Vlaamse regering kan zeggen dat de provincies bepaalde bevoegdheden mogen blijven uitoefenen, maar dan moeten zij er ook geld voor voorzien.”

Uit de rondgang van de vakbondsdelegatie bij een aantal Limburgse instellingen, die (on)rechtstreekse steun krijgen vanuit het provinciebestuur, is nog maar eens gebleken welk belang de inbreng van de provincie Limburg op verschillende vlakken op hun werking heeft.

“Het gaat dus wel degelijk niet alleen over de provinciale ambtenaren en hun familie, die zullen getroffen worden”, besluit Ludwig Vandenhove.

Vandaag en de komende dagen worden er vanuit de deputatie informatievergaderingen voor het provinciepersoneel georganiseerd.

 

Zie onder andere Provincie blijft baas van provinciaal onderwijs. Het Belang van Limburg, 14-10-2014, p. 24. Provincie blijft baas van provinciaal onderwijs. Het Nieuwsblad, 14-10-2014, p. 27.

Zie ook Onduidelijkheid blijft! van 23-09-2014, Maatregelen Vlaamse regering van 27-09-2014 en Vlaamse regering schrapt energiescans: foei! van 10-10-2014