Dierencrematorium in Sint-Truiden

Op donderdag 7 november keurde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de bouw van een dierencrematorium in Sint-Truiden goed.

“Ik ben hier bijzonder blij mee.
Het kan het imago van Sint-Truiden als diervriendelijke stad alleen maar verhogen.”
, zegt Ludwig Vandenhove.

Het persbericht vindt u hieronder.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove geeft  zijn akkoord voor bouw dierencrematorium

Op donderdag 7 november keurde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de bouw van een dierencrematorium in Sint-Truiden goed.

Het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie is unaniem gunstig. Voor de omwonenden is er geen overlast daar zij door een visueel ‘groen’ scherm worden afgeschermd en de omheining rond de strooiweide 2m hoog wordt gemaakt om opwaaien en verstuiving van assen te voorkomen.

Als grote voorstander van dierenwelzijn blijf ik vanuit mijn bevoegdheid leefmilieu en natuur voor een luik dierenwelzijn bij milieuvergunningsdossiers pleiten. Zelf houd ik reeds actief rekening hiermee in het al dan niet toekennen van milieuvergunningen.

Vandaag ben ik tevreden dat we de bouw van dit dierencrematorium goedgekeurd hebben. Voor dierenliefhebbers staat afscheid nemen van hun trouwe maatje gelijk aan afscheid nemen van een familielid. Zij moeten de keuze hebben op welke manier zij afscheid nemen van hun huisdier.
Met dit nieuwe crematorium breiden we de mogelijkheden voor de Limburgers met huisdieren uit en geven we hen de kans dichter bij huis afscheid te kunnen nemen
.
Het kan Limburg en de stad Sint-Truiden alleen nog maar diervriendelijker maken.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Gedeputeerde Vandenhove geeft akkoord voor bouw dierencrematorium. www.limburg-actueel.be, 07-11-2013. Vergunning voor dierencrematorium. Het Belang van Limburg, 08-11-2013, p.26. Deputatie keurt bouw van dierencrematorium goed. Het Nieuwsblad, 08-11-2013, p. 26. Deputatie keurt project dierencrematorium goed. De Standaard, 08-11-2013, p.31.

Zie ook 10.000ste adoptie in het dierenasiel van Sint-Truiden! van 10-10-2013 op deze website.