Drone voor alle Limburgse politiezones

Op voorstel van gouverneur Herman Reynders zal de provincie Limburg een drone aankopen, die ter beschikking  gesteld zal worden aan alle Limburgse brandweer- en politiezones.

De bedoeling is om alle Limburgse brandweer- en politiezones vertrouwd te maken met het gebruik van drones in welbepaalde (on)veiligheidssituaties”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove. “Bovendien wil het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) zich specialiseren als opleidingsinstelling inzake het gebruik van drones in het veiligheidsgebeuren.

Het is een pragmatische beslissing. In principe is dit immers een taak voor de federale politie. Maar door de aankoop zelf te financieren beschikken onze Limburgse brandweer- en politiezones over een eigen drone, die in samenwerking met de federale politie kan ingezet worden.
De federale politie zal in eerste instantie instaan voor de basisopleiding en het vertrouwd maken van het gebruik van drones door alle Limburgse korpsen.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verscheen in ‘Het Belang van Limburg’ op dinsdag 3 januari 2017.

Zie ook Drones  in de veiligheid en de hulpverlening van 06-10-2016 en Drones: telt (weer) alleen het economisch aspect?  van 10-01-2016 op deze website.