Droogteproblematiek globaal aanpakken

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove hield daarvoor een pleidooi op woensdag 10 juni 2020  in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.

Zowel specialisten, als politici spreken steeds maar over een globale aanpak van de droogte- en waterproblematiek. Ik geloof ook dat dat de enige mogelijkheid is om het probleem enigszins te beheersen, niet op te lossen. Daarvoor hebben we immers de klimaatopwarming te hard laten toeslaan. Toch hoor ik vaak kritische geluiden, vooral vanuit de landbouwsector, dat zij daar te weinig bij betrokken worden en dat zij nochtans ‘simpele oplossingen’ hebben.
Ik heb dat gemerkt tijdens de hoorzitting over innovatie in de landbouw in deze Commissie, maar ik lees het evenzeer in het ledenblad van de Boerenbond.

Is het nu niet mogelijk om deze problematiek eveneens in het Vlaams parlement globaal te bekijken?
We hebben specialisten genoeg in Vlaanderen vanuit diverse disciplines en vanuit diverse invalshoeken om deze problematiek technisch correct te benaderen. De bedoeling moet toch zijn een oplossing te bieden en er geen ‘politieke spelletjes’ rond te spelen.

Maar de vraag stellen, is ze beantwoorden.
Dat heb ik nog maar eens gemerkt aan het debat dat gevolgd is op mijn vraag.

Met de Coronacrisis wordt er gediscussieerd over de slechte samenwerking op het vlak van gezondheidsbeleid tussen de diverse overheidsniveaus in België. Maar deze droogte- en waterproblematiek is bijna uitzonderlijk een Vlaamse bevoegdheid en we geraken ook niet op één lijn.
Dit soort discussies doet heel wat mensen weglopen van de politiek.
Los dit op en maak er weer geen politiek probleem van, want dit gaat over de toekomst van onze samenleving, onze natuur, onze landbouw, onze industrie.

Zelfs het simpele pleidooi om één of een aantal vergaderingen samen te houden met de Commissies Leefmilieu en Landbouw wordt dan onmiddellijk als ‘een bedreiging’ voor de landbouwsector gezien door een aantal collega’s.
Dit gaat voor hen niet over problemen aanpakken en/of oplossen, wel over economische belangen.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 10 juni 2020.

  • Zie onder andere ook ‘Ik was verontwaardigd!’ van maandag 27 april 2020 op deze website.        
     
  • Foto: shutterstock.com.