Dubbele afvalfactuur: het vervolg

De inwoners van Sint-Truiden krijgen dit jaar twee aanslagbiljetten voor huisvuil.

“Ongehoord”, zeggen gemeenteraadsleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove namens sp.a Sint-Truiden.

Wij hebben schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om uitstel te verlenen voor de betaling en om de uitbetaling van de  compensatiepremie van 25 euro voor de rechthebbenden te vervroegen.
Wij zijn benieuwd naar de reactie.”

Hieronder vindt u de mail.

Van: Filip Moers <filip.moers@telenet.be>
Datum: 19 september 2019 om 12:50:34 CEST
Aan: xxxxxxxxxxxx@sint-truiden.be
Onderwerp: Vraag college van burgemeester en schepenen

Mevrouwen
Mijne Heren
Collega’s

Wij hebben akte genomen van het feit dat de afvalfactuur van Limburg.net in augustus naar de inwoners is gestuurd.
Dat maakt dat de Truienaren 2 afvalfacturen in een jaar krijgen.
Wij betreuren dat als sp.a fractie.

Is het niet mogelijk om de inwoners wat meer tijd te geven (uitstel) om te betalen?

Wij gingen ervan uit dat de rechthebbenden op een cadeaucheque van 25 euro (onder andere alleenstaanden en éénoudergezinnen) nu ook snel(ler), onmiddellijk, dat bedrag gingen krijgen.
Dat zou maar billijk zijn. Maar we horen nu van inwoners, die al langsgegaan zijn op Toerisme Sint-Truiden, dat dat toch pas volgend jaar zou zijn.
Dat is onlogisch: dit jaar de inkomsten, volgend jaar pas de uitgaven.
Kan u deze zaak ook nog eens bekijken?

Kan u ons per kerende jullie antwoord op die 2 vragen meedelen?

Filip Moers
Ludwig Vandenhove

gemeenteraadsleden