Duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

VOORUIT steunt in het Vlaams parlement de resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur. (1)
Ze werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling op woensdag 19 mei 2021.

Aquacultuur is het kweken van onder andere vissen, mosselen, garnalen, kreeften en waterplanten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aquacultuur op zee (maricultuur of ‘offshore aquacultuur’), op de kust, in zoet water of via de geïntegreerde teelt of kweek.

De resolutie omschrijft een aantal algemene principes, die mogelijkheden biedt voor de aqua- en maricultuur in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In die zin staan er enkel gegevenheden in, waar we als partij moeilijk tegen kunnen zijn.

Tijdens de bespreking heb ik nog een aantal bijkomende elementen ingebracht.
Duurzaamheid van de visserij: veel wilde vissoorten hebben het nu al moeilijk en aquacultuur kan daartoe een deel van de oplossing bieden.
In de tekst wordt niets gezegd over het aspect dierenwelzijn, maar ik ga ervan uit dat dit mee onder de term duurzaamheid valt.
Bij de aqua- en maricultuur moet er gezocht worden naar eiwitalternatieven. Het heeft immers geen zin om vissen ‘vet te mesten’ met andere vissen.”

  • (1)Voorstel van resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen, 753 (2020-2021)-nummer 1, ingediend op 28 april 2021 (2020-2021).
     
  • Zie onder andere ook ‘’Valse’ vis’’ van vrijdag 16 oktober 2020 op deze website.
     
  • Foto: www.vlaamsparlement.be, commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 19 mei 2021.