DuwolimPlus en renovatieprojecten

‘DuwolimPlus en renovatieprojecten’ was het thema van een studiedag op dinsdag 16 juni 2015 in de Boudewijnzaal in het Provinciehuis in Hasselt.
De doelgroep waren gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), sociale bouwmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en andere partners en geïnteresseerden.

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove deed de inleiding.

Ludwig Vandenhove: “Wij doen regelmatig informatiemomenten, maar we gaan er ‘duurzaam en spaarzaam’ mee om. Niet te veel en overdreven dus.

De bedoeling van vandaag is dat we u een aantal tools aanreiken, die u kan gebruiken in uw eigen organisatie, maar die u vooral via uw eigen doelgroepen en netwerken kan doorspelen aan de Limburgers.
We moeten de burger blijven overtuigen, via allerlei incentives, ook financieel,  om zelf mee te werken aan meer duurzaamheid en klimaatneutraliteit.
De moeilijkheid hierbij blijft ons te richten naar die groep van de bevolking, die nog niet overtuigd is. Te vaak preken we immers nog voor eigen kerk.

Collectieve renovatie, vaak elkaar overtuigen, is hierbij belangrijk. Wie neemt bijvoorbeeld het initiatief in een appartementsgebouw?

Doorgedreven renoveren is onze boodschap. Zo komen vandaag onder andere de volgende projecten aan bod:
- een algemeen overzicht van subsidiemogelijkheden;
- de ‘huisdokter’;
- de collectieve renovatie in Limburgse sociale wijken;
- de DuwolimPlus-lening.

We moeten vanuit de overheid zorgen voor meer middelen voor renovatie, maar met de  forse bezuinigingen en het gewijzigd, beperkend beleid qua sociale huisvesting, moeten we ervoor opletten dat die middelen niet in de plaats komen van geld dat normaal zou moeten voorzien worden voor sociale woningbouw.”

Wie de uitgedeelde documentatiemap alsnog wenst te ontvangen, kan mailen naar david.michiels@limburg.be of ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Eerste nieuwe Limburgse renovatielening is een feit van 03-06-2015, Rollend Fonds van start van 12-03-2015 en 100ste bezoek Huisdokter Duurzaam Bouwen (DUBO) Limburg van 16-12-2014 op deze website.