Echt iets doen aan de jongerenwerkloosheid!

“We moeten echt iets doen aan de jongerenwerkloosheid in plaats van er enkel maar over te praten.”, zeggen sp.a–gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove.

Ondanks de moeilijke financiële toestand moet de overheid hier het voorbeeld geven.
De provincie Limburg heeft beslist 10 instapstages te organiseren om zo jongeren de kans te geven werkervaring op te doen.

Maar de privé-sector moet ook een inspanning doen.

Het gaat niet op om altijd maar te ‘zagen’ over een algemene loonkostenverlaging, maar ondertussen niet in te spelen op specifieke maatregelen voor welbepaalde doelgroepen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

In deze moeilijke sociaal -economische periode dank je als overheid geen personen af, die tot de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt behoren.”, aldus Ludwig Vandenhove. “Daarom heeft de deputatie op mijn voorstel  beslist om de contracten van een aantal gesubsidieerde contractuelen van bepaalde tijd (liepen nu af) om te zetten in onbepaalde duur.

Alle beetjes helpen.”

 

Hieronder vindt u de perstekst.

10 instapstages voor laaggeschoolde jongeren bij provinciebestuur

Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove besliste het Limburgs provinciebestuur 10 instapstageplaatsen te voorzien.  De instapstages zijn bedoeld voor jongeren die van school komen zonder diploma secundair onderwijs en na zes maanden zoeken nog geen job hebben gevonden. “In 2009 was in 36% van alle VDAB-vacatures ervaring vereist, in 2012 was dit gestegen naar meer dan de helft. De instapstage geeft de jongeren dus een betekenisvolle steun in de rug. Als provinciebestuur moeten we hierin het goede voorbeeld geven”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Over jeugdwerkloosheid praten is niet voldoende, we moeten er effectief iets aan doen!”.

10 stageplaatsen

In Limburg komen er momenteel 304 jonge mensen in aanmerking voor zo’n instapstage. Maar er zijn ‘slechts’ 80 stageplaatsen beschikbaar.

Jongeren die kunnen verwijzen naar een eerste werkervaring, maken dus veel meer kans op succes bij sollicitaties. Dat geldt des te meer voor jongeren die zonder diploma van school komen. Als provinciebestuur moeten we onze Limburgse jongeren die duw in de rug helpen gevenHet provinciebestuur gaat daarom deze zomer 10 stageplaatsen voor laaggeschoolde jonge werkzoekenden creëren bij diverse provinciale diensten. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “In het Domein Bokrijk kunnen we bijvoorbeeld op deze manier extra krachten inzetten voor het groenonderhoud. Bij Z33 kunnen we iemand als klusjesman ervaring laten opdoen. Ook uitvoerende administratieve taken behoren tot de mogelijkheden”.

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Voornaamste doelstelling moet zijn dat alle jongeren de kans krijgen om een werkervaring op te doen die het best past bij hun competenties. Daarom willen we samen met VDAB bekijken hoe we de stage bij het provinciebestuur het best kunnen inpassen in het begeleidingstraject van de VDAB”.

Te beperkt aanbod aan stageplaatsen

Verschillende openbare besturen bieden al stageplaatsen aan. De stad Genk geeft hierin het goede voorbeeld met 8 stageplaatsen. Maar ook andere steden en gemeenten zoals Hasselt, Lummen en Bilzen zijn momenteel volop bezig om stageplaatsen te voorzien.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Ook verschillende private ondernemers spelen in op de mogelijkheid die het stelsel van instapstages hen geeft om jongeren aan te trekken en ervaring te laten opdoen in hun bedrijf. Maar het aanbod aan stageplaatsen ligt nog altijd merkelijk lager dan het aantal jongeren dat in aanmerking komt voor een stage.  Ik roep de andere Limburgse ondernemers op het voorbeeld van hun collega’s te volgen. Er zijn in Limburg heel wat oningevulde vacatures voor laaggeschoolden. Met de instapstage krijgen de werkgevers er een instrument bij om die openstaande vacatures in te vullen”.

Gesco’s

Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove besliste het provinciebestuur ook om de contracten van een aantal tijdelijke gesubsidieerde contractuelen om te zetten in contracten voor onbepaalde duur. “Als provinciebestuur willen we ook op die manier de meest kwetsbare groep op onze arbeidsmarkt extra ondersteunen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Economische crisis raakt werkkansen jongeren het felst in Limburg

Tussen mei 2008 en mei 2013 kwamen er in Vlaanderen 54.490 niet werkende werkzoekenden bij, waarvan 8.246 in Limburg. De stijging van het aantal werklozen lag in Limburg in die periode  1,66 procent hoger dan in de rest van Vlaanderen: + 37,75% werklozen in Limburg tov +36,09% in Vlaanderen.

De werkloosheid bij jongeren stijgt overal in Vlaanderen sterker dan de totale werkloosheid, maar toch duidelijk veel sneller in Limburg dan in de rest van Vlaanderen. Vergeleken met 5 jaar voordien, lag het aantal werkloze jongeren in mei 2013 in Limburg 80,95% hoger. In de rest van Vlaanderen bedroeg de stijging van de jeugdwerkloosheid in dezelfde periode 63,17%.

Wat houdt de instapstage in?

De instapstage is een nieuw soort stage voor jongeren. Het is een federale maatregel, die door de Vlaamse Regering concreet wordt ingevuld voor het Vlaams Gewest. Hierdoor geldt de maatregel in Vlaanderen enkel voor de laaggeschoolde jongeren, die hoogstens een getuigschrift 1ste graad of 2de graad secundair onderwijs of 6de jaar BSO hebben en minstens zes maanden in hun beroepsinschakelingstijd (BIT, vroegere wachttijd) zitten. In Wallonië komen ook de jongeren uit de groep middengeschoolden in aanmerking.

Iedere jongere mag tijdens zijn BIT 2 instapstages doorlopen van telkens drie maanden. Voor een voltijdse stage betaalt de werkgever je per maand een stagepremie van 200 euro. Bovendien ontvangt de jongere van RVA een stage-uitkering van 26,82 euro per gewerkte dag. Alles bij elkaar betekent dat in een gewone maand een stageloon van ongeveer 897 euro bruto. Dit is netto ongeveer 750 à 800 euro per maand. Jongeren kunnen een instapstage starten vanaf de zesde maand tot de laatste dag, dat zij in BIT zijn.

 

Zie onder andere Instapstages voor laaggeschoolde jongeren bij provincie, Het Belang van Limburg, 5 juli 2013 p.22.

Zie ook Jongerenwerkloosheid prioritair aanpakken van 6 april 2013 en Stad Sint-Truiden moet ook iets doen aan de jeugdwerkloosheid van 18 april 2013 op deze website.

 

Tags: