Ecocide in het strafwetboek?

Het doelbewust vernietigen van ecologische systemen, ecocide, moet strenger bestraft kunnen worden.

Daarom vind ik het een goede zaak dat de federale regering in het regeerprogramma ingeschreven heeft om ecocide in het strafwetboek op te nemen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir wat zij van dit plan vindt, omdat er mogelijke overlappingen zijn met milieumisdrijven, die nu op gewestelijk vlak aangepakt worden met administratieve boetes.
Zij plant op korte termijn overleg met de federale collega van Justitie Vincent Van Quickenborne.  Zo moet het: samenwerken (‘samenwerkingsfederalisme’) in afwachting van een staatshervorming, waarbij dit land opnieuw een stuk éénvoudiger gemaakt wordt.

Overlappingen qua bestraffingen? Best niet, maar beter zulke milieu- en/of ecologische misdrijven dubbel aanpakken dan niet.”

Hieronder vindt u mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister. (1)