Een misdaadpreventieplatform voor heel Vlaanderen?

Via algoritmes de georganiseerde misdaad aanpakken en malafide bedrijven opsporen: wie kan daar nu tegen zijn? Ook VOORUIT steunt dat voorstel.
Alle middelen zijn in dat verband goed, maar voldoende realisme blijft het ordewoord.

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 20 april 2022.

“Denken we maar aan lokale handelszaken, zoals kapperszaken, restaurants, carwashes, shishabars, viswinkels, etc., die worden gebruikt voor het witwassen van geld en/of drugscriminaliteit en/of worden gefinancierd met criminele inkomsten.
Met het criminaliteitsplatform van Graydon zou het mogelijk zijn om snel te ontdekken of het al dan niet om een illegale dekmantel gaat als een bepaalde vergunning aangevraagd wordt.
Op basis van alle openbare bedrijfsinformatie wordt nagegaan of ondernemingen kredietwaardig en economisch betrouwbaar zijn. Maar daarnaast zitten er kenmerken van malafide ondernemingen in het systeem verwerkt.

Voorlopig zijn er tien gemeenten en steden geselecteerd om het project uit te proberen. (1)
De ervaringen in Antwerpen bevestigen dat het niet over ‘een wondermiddel’ gaat. Bijgevolg moeten de verwachtingen realistisch ingeschat worden en blijven (2)”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (3)