Eerste geboorte(n) van 2010 officieel ontvangen!

Vanaf 1 januari 2006 wordt er bij elke aangifte van een nieuwe spruit in Sint-Truiden, zowel aan niet-inwoners, als aan inwoners een uniek geschenk gegeven.

 

Het betreft een geboorte-cd samen met een cd-boekje.
De cd is speciaal samengesteld, gearrangeerd, opgenomen en toegankelijk gemaakt voor de pasgeboren baby en bevat rustgevende klassieke melodieën.
Het cd-boekje wordt bij de aangifte door de ambtenaar gepersonaliseerd, wat het geheel tot een uniek cadeau maakt.

 

“Het gaat om een initiatief met een dubbele betekenis.
Enerzijds krijg(t)en de ouder(s) dit geschenk dat een blijvende herinnering is aan de eerste levensjaren van hun kindje en dat in moeilijke huilmomenten zelfs enige troost kan bieden.
Anderzijds steunt de stad Sint-Truiden hierdoor het United Nations International Children's Fund (UNICEF). Deze instantie ontvangt namelijk 0,50 EUR per cd om een kansarme baby elders in de wereld te helpen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die dit initiatief genomen heeft.

 

 

 

 

 

Met deze cd wil het stadsbestuur zowel baby’s, die in Sint-Truiden geboren worden, als baby’s, die minder kansen krijgen elders in de wereld, een cadeautje geven.
Of hoe de beleidsdomeinen gezin, cultuur en ontwikkelingssamenwerking gecombineerd worden!

 

 

Op zaterdag 23 januari 2010 werd de cd overhandigd aan de ouders van:
-
Jarne Dekens uit Heers, die als eerste werd geboren op 1 januari 2010 om 19.44 uur;
-
Renske America, die als eerste Truienaar werd geboren op 2 januari 2010 om 03.06 uur.
Vermits de eerste boreling dit jaar uit Heers was, hebben we uitzonderlijk 2 jonge families uitgenodigd.

 

 

Naast de Unicef-CD kregen de ouders ook bloemen en een zilveren kunstwerkje in de vorm van bloesems van kunstenares Malou Stevens, ex-docente van de voormalige Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten, nu AHBeeld genaamd.

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden zorgt tevens elk jaar voor een ander blijvend aandenken aan de kinderen, die dat jaar geboren worden. Er wordt namelijk symbolisch elk jaar 1 geboorteboom geplant in het klein stadspark.
Samen met de boom wordt er een bord aangebracht dat alle namen van de geborenen van dat jaar vermeld.
Na enkele jaren zal deze werkwijze een klein bos opleveren dat symbool staat voor de toekomst van onze stad.
Tegelijk wordt een bedrag aan een project in een ontwikkelingsland gegeven om daar een groot aantal bomen te planten.


Dit initiatief ontstond in 1997 toen het stadsbestuur de herbebossing in Togo ondersteunde door daar een bos van 5 hectare te laten aanleggen.
Sinds 2003 plant de organisatie La Esperanzita uit onze zustergemeente Nueva Guinea in Nicaragua elk jaar honderden bomen.
Dit herbebossingproject zorgt ervoor dat duizenden bomen zullen uitgroeien tot heuse woudreuzen.
Gelijktijdig krijgen tientallen lokale boeren een vorming over de aanplant en het onderhoud van bomen, alsook over hoe ze een bos kunnen benutten voor hun voedselproductie. Zo bieden deze bomen verschillende oplossingen aan voor problemen van de boerenbevolking in Nueva Guinea.
Of hoe de beleidsdomeinen gezin, groen en ontwikkelingssamenwerking gecombineerd worden!

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Geboorteboom 2007 geplant!’ en  ‘Eerste geboorte in 2009!’ op deze website.