Eikenprocessierups: ogenschijnlijk rustiger dan andere jaren

"Er zijn minder problemen in Limburg met de eikenprocessierups (EPR) dan de voorgaande jaren", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Is dit een voorbode voor de toekomst?
Ik hoop het.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Eikenprocessierups: ogenschijnlijk rustiger dan andere jaren.

"Momenteel is het, in vergelijking met andere jaren, ogenschijnlijk rustig(er) met de eikenprocessierupsen (EPR) in Limburg", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur.

Koud voorjaar

"Het voorjaar met soms strenge vorst was niet alleen voor de fruitteelt schadelijk, maar ook voor de EPR.

Door de koude werd de ontwikkeling van de bladeren van de zomereik zo sterk vertraagd dat er geen voedsel was voor de jonge rupsen.
In bomen, die in april nog vol rupsen zaten, werden er een maand later geen meer aangetroffen.
Het is de eerste maal dat dit werd vastgesteld.  De nachtvorst had wel niet overal zijn effect, in de kernzone Bocholt-Bree-Kinrooi en Maaseik bleven er nog gebieden over die veel last hadden van de eikenprocessierups. 
Meestal was dit buiten de bewoonde zones en gaf dit hierdoor minder klachten.

Van rups tot vlinder: prognose voor volgend jaar

De meeste eikenprocessierupsen verpoppen in deze tijd tot vlinders en gaan dan eitjes leggen, die volgend jaar uitkomen.
Een belangrijk gegeven hierbij zijn de weersomstandigheden.
Regenbuien, maar vooral stortbuien en windlagen, zorgen ervoor dat vlinders 'verongelukken'.

Een mogelijke techniek om voorspellingen te doen naar volgend jaar toe, is nagaan hoeveel vlinders er rondvliegen.
Hiervoor is door het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) een aantal jaren gebruik gemaakt van lichtvangsten (de vlinders worden aangetrokken door licht en dit geeft de mogelijkheid om in te schatten hoeveel er rondvliegen), maar een echt verband is er nog niet vastgesteld.

Om te weten of we in een aantal gebieden, waar weinig hinder was (is), volgend jaar rupsen mogen verwachten, maken we gebruik van feromoonvallen. 

Hierin zit het feromoon, de lokstof die het vrouwtje vrijgeeft om mannetjes te lokken.
Bij lage aantallen (enkele vlinders) geeft dit een indicatie om volgend jaar in deze omgeving geen preventieve bestrijding toe te passen.
Als de vlinders het nest verlaten (vermoedelijk de volgende weken) zullen deze langzaam uit de bomen regenen, maar ze blijven wel een haard van irritatie.

Grensoverschrijdende samenwerking.

Inmiddels blijven we grensoverschrijdend bezig met de provincies Nederlands Limburg, Antwerpen en Belgisch Limburg.
In september wordt er opnieuw samengezeten om het indienen van een Europees project verder voor te bereiden.
Al meer dan 10 jaar worden in deze regio's de rupsen intensief bestreden, waarbij het besef groeit dat dit blijven doen niet de beste oplossing is. 
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, ook al zijn ze biologisch, gaan we trachten te beperken en zullen zelfs op een bepaald moment niet meer toegelaten worden.
Belangrijk is te zoeken naar nieuwe technieken om de rupsenhinder te verminderen om alzo te komen tot een structurele oplossing. 
In het kerngebied waar eikenprocessierupsen zich voordoen, zien we een duidelijke afname van de biodiversiteit en de vitaliteit van de zomereiken.
Rupsen, die elk jaar de bomen kaal vreten of de bestrijding, kunnen een medeoorzaak zijn." 

Zie ook Minder overlast van eikenprocessierups door vorst, Het Belang van Limburg, 10-08-2017, p 19. Veel minder eikenprocessierupsen door vorstwww.tvl.be/nieuws, 09-08-2017. Vorst krijgt processierups (bijna) klein. De Standaard, 10-08-2017, p. 31.
 

Zie ook Bestrijding eikenprocessierups van start van 16-05-2017 op deze website.