Eindelijk: sekswerk is wettelijk!

“Soms moet er jaren in de politiek gestreden worden om iets te bereiken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een mooi voorbeeld: het legaliseren van prostitutie. Maar nu is het zover.

Ik heb drie wetsvoorstellen ingediend om prostitutie te legaliseren: twee als federaal volksvertegenwoordiger en één als senator.
Het eerste dateert van 2001.
Na meer dan twintig jaar is er eindelijk een wettelijk kader
.

Sinds woensdag 1 juni 2022 is er het nieuw seksueel strafrecht, waarbij sekswerk is gedecriminaliseerd.
Op vrijdag 23 juni 2023 keurde de federale ministerraad een wetsontwerp goed dat sekswerkers een betere bescherming biedt tegen uitbuiting.

Eindelijk verdwijnt hiermee een groot stuk hypocrisie uit onze maatschappij. Sekswerk is zo oud als de wereld, maar officieel werden de ogen gesloten.

Met de wijzigingen in het strafrecht kunnen sekswerkers legaal werken als zelfstandige en sociale rechten opbouwen.
Met het recent goedgekeurde wetsontwerp kunnen sekswerkers als werknemers aan de slag. Er wordt alzo op toegezien dat ze nooit verplicht kunnen worden om seksuele handelingen te stellen en dat ze klanten kunnen weigeren.
De veiligheid en de wensen van de werknemers staan centraal.
Er worden noodknoppen verplicht in elke kamer en er komt een strikt arbeidskader.

Met deze wetswijzigingen wordt de deur naar misbruik en mensenhandel meer gesloten.

Er moet een contract met een erkende werkgever zijn en voor het afsluiten van dit contract zijn een aantal dwingende regels opgesteld, zoals een blanco strafregister en een maatschappelijke zetel of vestiging in België hebben. (1)

Deze wetten zullen toelaten dat gemeenten prostitutie beter kunnen laten gedijen binnen een strikter wettelijk kader en dat een betere handhaving, opvolging en controle mogelijk zijn.

Goed werk van de VIVALDI-regering.”

  • (1)Persbericht ‘Een arbeidscontract voor sekswerkers’, Laurens Teerlinck, woordvoerder vice-eerste minister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne, vrijdag 23 juni 2023.
     
  • Zie onder andere ook ‘Prostitutie is onderdeel van de samenleving’ van donderdag 7 juli 2021 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.