Er is nog hoop…

“Er is nog hoop nu Voka – Kamer van Koophandel Limburg het concept van een Limburgse coöperatieve vennootschap heeft ontdekt.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Samen met federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven loop ik al een tijdje rond met de idee om Limburgers hun spaargeld maximaal te laten investeren in Limburgse projecten, onder andere van gemeenten en steden en lokale kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). En mijn bron is sluitend, want ik heb dit voorstel diverse malen aangehaald, én bij de inleiding, én aan elke tafel, bij het initiatief van Voka –Kamer van Koophandel ‘Toppolitici ontmoeten ondernemers’ op maandag 17 maart 2013.

Zou voorzitter Paul Kumpen dan toch iets links in zich hebben? Alhoewel, dan had hij zijn project voorgesteld op 1 MEI en niet de dag erna.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Tevreden dat het idee van coöperatieve vennootschap nu ook bijval kent bij ondernemers

Voka – KvK Limburg verspreidde vandaag een persbericht waarin zij pleiten voor de oprichting van een coöperatieve in het kader van SALK. Hiermee pikken zij in op het idee van zelforganisatie dat in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld heeft in de economische emancipatie van grote groepen van de bevolking.

sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove pleitte reeds meermaals voor de oprichting van nieuwe coöperatieven. Zo sprak hij op 17 maart 2013 de Limburgse ondernemers nog aan over het concept van de volkslening toen hij uitgenodigd was in het Huis van de Ondernemer door Voka – KvK Limburg.

“Op 4 juni 2013, de dag van het 4de Klimaatparlement, worden de aandelen van het Limburgs Klimaatfonds, een coöperatieve die specifiek inzet op klimaatdoelen, te koop aangeboden voor het grote publiek.” zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik ben een zeer groot voorvechter van coöperatieven in alle mogelijke sectoren. Dé sleutel tot succes hierbij is dat de projecten waarin geïnvesteerd wordt, kort bij de burgers staan. Hoe nauwer zij zich betrokken voelen, hoe sneller zij bereid zijn hun geld te investeren. Bij het idee van Voka – Kvk Limburg investeert de burger rechtstreeks in de toekomst van zijn provincie. Als het wettelijk kader wordt uitgebreid, zijn er bovendien voldoende mogelijkheden om het geïnvesteerde kapitaal te garanderen. Ik acht de kans dat veel Limburgers hierin meedoen, reeël.”

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove zou nog een stap verder durven gaan dan het voorstel van Voka en de Limburgse inversteringsmaatschappij LRM de centrale rol geven vanuit hun expertise in plaats van de Vlaamse Overheid deze coöperatieve vennootschap te laten oprichten. “Zo blijft alles nog dichter bij Limburg en met Ingrid Lieten als Vlaams voogdijminister van LRM kan zij perfect vanuit de Vlaamse Regering waken over het wettelijke kader.”

Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven, wil bekijken hoe het kader uitgebreid kan worden naar steden en gemeenten. “Als we het succes van samenaankopen van energie door de gemeenten en steden, een idee dat ik gelanceerd heb, bekijken, ben ik ervan overtuigd dat ook hier een rol kan weggelegd zijn voor lokale overheden. Projecten in eigen gemeente kunnen burgers nog sneller enthousiasmeren. Het idee van Voka – KvK Limburg is er zeker één om met alle Limburgse stakeholders onze schouders onder te zetten.”

Zie onder andere ‘Toppolitici Ontmoeten Ondernemers’ van 17 maart 2013 en ‘Volkslening is een feit!’ van 5 april 2012  op deze website.

Tags: