Erkenning erfgoedcel Haspengouw

Onlangs heeft de Vlaamse regering de erfgoedconvenant voor een samenwerkingsverband van 10 Zuid-Limburgse gemeenten en steden principieel goedgekeurd.
De subsidietoezegging (280 000 EUR per jaar) loopt vanaf zondag 1 januari 2012 tot en met woensdag 31 december 2014.


Het gaat om Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Voeren.

Onze Sint-Truidense schepen Els Sneijers is voorzitter en daar ben ik blij om.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.
Zij moet ervoor zorgen dat de Zuid-Limburgse gemeenten en steden zo goed mogelijk samenwerken qua erfgoed en goede initiatieven van mekaar overnemen.

Uit ervaring weet ik dat bovengemeentelijke structuren laten werken en in stand houden niet zo evident is.
De uitdaging is telkens activiteiten en evenementen te organiseren, waaraan de diverse participerende gemeenten/steden en politici iets hebben, die ‘verkoopbaar’ zijn aan de eigen bevolking en die niet teveel lokaal belastingsgeld vergen. Vandaar dat Erfgoed Haspengouw een intergemeentelijke samenwerking wil opzetten, die tot in de kleinste dorpen gaat.

Achter de vele beschermde gebouwen, abdijen, kerken, dorpsgezichten, kastelen, etc. (onroerend erfgoed) in Haspengouw schuilen heel wat waardevolle beelden, documenten, objecten, verhalen, dialecten, tradities, etc. (roerend erfgoed).

Voor mij zijn onroerend en roerend erfgoed vaak onlosmakelijk met mekaar verbonden. Ik vind het dan ook spijtig dat op Vlaams niveau beide zowel beleidsmatig qua bevoegde minister, als qua administratie gescheiden zijn.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Erfgoed Haspengouw moet vooral de talrijke verenigingen en vrijwilligers, die op dit vlak actief zijn, ondersteunen en in contact brengen met elkaar en met de beroepskrachten en de gespecialiseerde erfgoedinstellingen. Bovendien moet ze ons erfgoed verder ontsluiten en meer toegankelijk maken voor de gemiddelde, gewone burger.

Een eerste, reeds lopend project over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Haspengouw, gebeurt in samenwerking met de vele heemkundige kringen en met steun van het Rijksarchief te Hasselt.

De volgende Vlaamse erfgoeddag gaat door op zondag 22 april 2011 rond het thema ‘Helden’.
Erfgoed Haspengouw zal hier zoveel mogelijk burgers en verenigingen rond trachten te sensibililiseren om zoveel mogelijk activiteiten uit te werken.

Zie ook de tekst ‘Erfgoed Haspengouw is een feit!’ van 3 oktober 2011 op deze website.