ESCOLIMBURG2020

Mede dankzij het project Energy Service Company (ESCO)LIMBURG2020 zijn er de afgelopen jaren in Limburg heel wat inspanningen geleverd om openbare gebouwen op een energetische manier te renoveren.
Op vrijdag 31 maart 2017 werden de eindresultaten voorgesteld in het Casino, Kioskplein 25 in Beringen.

Gedeputeerde en voorzitter vzw Dubolimburg Ludwig Vandenhove: "Met het project ESCOLIMBURG2020 hebben Infrax, de vzw Dubolimburg en de provincie Limburg ingezet op de versnelde energetische renovatie van het gemeentelijk patrimonium.
Met de Europese steun van het Intelligent Energy-programma werd de energie-efficiëntie van 46 bestaande gemeentelijke gebouwen in Limburg bevorderd, waaronder het Casino in Beringen.

Ik hoop dat met de aangekondigde fusie tussen Eandis en Infrax de samenwerking even vlot zal verlopen als nu met Infrax. Maar eerlijk ik vertrouw het niet: fusies hebben al vaak geleid tot hogere (elektriciteits)tarieven en een minder goede dienstverlening verder van de burger af.
Als Limburg zouden we er minimum moeten op staan dat Infrax een grote autonomie zou behouden.

Het is niet zoals in Vlaanderen: wat we in Limburg zelf doen, doen we écht beter!"

Hieronder vindt u het persbericht.    Zie www.escolimburg2020.be.

Zie onder andere Radio 2 Limburg, 31-03-2017, middag- en avondjournaal. Openbare gebouwen verbruiken te veel energie. www.tvl.be/nieuws, 31-03-2017. Casino is extra energiezuinig (Beringen). www.internetgazet.be, 01-04-2017. Energiezuinig dankzij ESCOLIMBURG2020. Het Laatste Nieuws, 01-04-2017, p. 42. 5.000 ton minder CO2 door renovatie van gemeentegebouwen. Het Belang van Limburg, 03-04-2017, p. 16. 

Zie ook Project ESCOLIMBURG2020 met een extra jaar verlengd tot 2017 van 08-07-216 op deze website.