Europa keurt klimaatplannen Limburgse gemeenten goed

Op 28 augustus 2013 kreeg de provincie Limburg bericht van de Europese Commissie dat alle klimaatplannen, ingediend door de Limburgse gemeenten, goedgekeurd zijn.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove is tevreden: “Er zijn heel wat Europese programma’s waarbij deze goedkeuring een voorwaarde is om subsidies te krijgen.
De provincie heeft de Limburgse gemeenten geholpen met de opmaak van hun klimaatplan, nu gaan we helpen met de uitvoering en met de begeleiding voor Europese klimaatsubsidies.
Zeker voor kleinere gemeenten is dit belangrijk.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Limburgse klimaatplannen goedgekeurd door Europa

Op 30 november 2011 ondertekenden alle Limburgse gemeenten de Covenant of Mayors of het Burgemeestersconvenant. Met ondersteuning van de provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en Bond Beter Leefmilieu maakte elke Limburgse gemeente een eigen klimaatplan op.
Al 39 gemeenten keurden hun gemeentelijke klimaatplan goed op de gemeenteraad en 36 klimaatplannen werden ingediend bij Europa.

Het Europese bureau Joint Research Centre evalueert alle ingediende klimaatplannen in opdracht van de Europese Commissie.
Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Op 28 augustus kregen we bericht dat alle ingediende Limburgse klimaatplannen zijn goedgekeurd door Europa. Hierdoor behoren we tot de top van Europa. De provincie en haar partners wensen elke gemeente oprecht proficiat!
De goedgekeurde klimaatplannen zijn terug te vinden op www.eumayors.eu.

“De goedkeuring van deze klimaatplannen is uiteraard geen eindpunt”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Samen met de Limburgse gemeenten zullen de provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en Bond Beter Leefmilieu deze plannen nu verder omzetten in de praktijk. Op die manier maken we gezamenlijk verder werk van een klimaatneutraal en duurzaam Limburg.
Dit is maar 1 van de talrijke voorbeelden van beleidsinitiatieven waarbij de provincie Limburg ondersteunend kan (samen)werken naar de Limburgse gemeenten toe.”

 

Zie onder andere Limburgse klimaatplannen goedgekeurd door Europa. TVL-nieuws, 09-09-2013. Klimaatplannen goedgekeurd door Europa. Het Nieuwsblad, 10-09-2013, p.22.

Zie ook ‘Klimaatgemeenten’ opnieuw bijeen van 06-05-2013 op deze website.

 

 

Tags: