Fatih-moskee in Beringen: vraag om advies zonder voorwerp

Dat heeft de Limburgse provincieraad op woensdag 17 mei 2017 beslist op voorstel van gedeputeerde van Confessionele en Niet-confessionele Geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove.

"Ik herhaal mijn voorstel om de bevoegdheid qua erkenning en de subsidiëring van moskeeën meer te centraliseren bij één bestuursniveau", zegt Ludwig Vandenhove.
"Ik zou graag meer te zeggen heb, maar nu beperk ik mij tot de bevoegdheid die de provincies hebben.

De taak van de provincies in deze is hoofzakelijk beperkt tot het administratieve-financiële luik.
In feite betalen de provincies wat anderen beslissen.
Goed besturen betekent dat beslissen en financieren zich (hoofzakelijk) op hetzelfde niveau bevinden.

Mijn conclusie blijft: bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans schiet hier om louter partijpolitieke redenen met een mug op een olifant."

Er waren ook nog twee interpellaties van Vlaams Belang-provincieraadslid Koen Ooms in verband met de financiering van de Limburgse moskeeën, waarop gedeputeerde Ludwig Vandenhove gedetailleerd antwoordde.

Hieronder vindt u het persbericht  en het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg op donderdag 18 mei 2017 (p. 23).


Zie ook Provincie wil niet meedoen aan non-debat Fatih-moskee. www.tvl.be/nieuws, 17-05-2017. “We brengen geen advies uit”. Het Belang van Limburg, 18-05-2017, p. 27. Provincieraad beslist niet over intrekking erkenning moskee. Het Nieuwsblad/Regionaal, 18-05-2017, p. 3.

Zie onder andere "Homans kan boekhouding Beringse moskee zelf uitpluizen" van 14-04-2017 op deze website.