Federale en deelstaatinspecties moeten beter samenwerken

In het kader van Covid-19 zijn de eerste controles gestart op thuiswerk in de dienstensector. Om en bij de 500 inspecteurs worden ingeschakeld om bij bedrijven te controleren of de werknemers zich wel aan de verplichting tot telewerk houden. (1)

“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Het heeft als overheid maar zin om bepaalde maatregelen met mogelijke sancties te nemen als ze ook kunnen gecontroleerd en gehandhaafd kunnen worden.
Het blijkt dat er heel wat inbreuken zijn met betrekking tot de diverse financiële of andere voordelen, die de federale en de Vlaamse overheid toekennen aan specifieke doelgroepen in het kader van Covid-19.
Erg om dat te moet vaststellen, maar het is niet anders. Dus is het logisch dat de handhavingsmogelijkheden uitgebreid worden.

Minstens even belangrijk in verband met de controles op het thuiswerk in de dienstensector is dat er hieromtrent een samenwerkingsprotocol getekend is tussen de federale staat en Vlaanderen, zodat de nodige informatie kan uitgewisseld worden.
Vlaanderen wordt nu nauw betrokken bij die controles, zodat er doorstroming van informatie kan gebeuren tussen de sociale inspectiediensten
.
Het is een primeur, omdat er nu een samenwerkingsmodel voor is.

Waarom zou dit niet kunnen voor meerdere controlediensten?
Het volstaat in een aantal gevallen om hiertoe akkoorden of protocollen te maken. Er moeten bijgevolg geen ingrijpende beslissingen genomen worden, laat staan een nieuw rondje staatshervorming.

Voor mij is dit nog maar eens een bevestiging dat we veel kunnen oplossen in België met betrekking tot onze ingewikkelde staatsstructuur zonder dat er grondwetswijzigingen of zelfs wetgevende of decretale
stappen moeten ondernomen worden.
Wat mij betreft: aan de slag op het terrein!”.