Feestelijke inhuldiging overstromingszone Hoenshoven

Op zondag 1 oktober 2017 werd de overstromingszone Hoenshoven in Borgloon officieel geopend.

"Het is de grootste overstromingszone in Limburg met zo een 158 miljoen liter water en moet Hoepertingen (Borgloon) en het centrum van Wellen beter beschermen tegen wateroverlast", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove. "Bovendien is Hoenshoven een mooi voorbeeld van integraal waterbeheer: naast het aanpakken van  de wateroverlast en vismigratieknelpunten wordt veel aandacht besteed aan de ecologische inrichting en het beheer van het gebied door de vzw Natuurpunt Beheer, wat de biodiversiteit en de natuurontwikkeling ten goede komt (kamsalamander, typische vegetatie, poelen, vismigratieknelpunt wegwerken, etc.).

Vanuit de dienst Waterlopen van de provincie Limburg zijn er nog een aantal projecten gepland op het grondgebied van de stad Borgloon:
-de overstromingszone Tivoli in het centrum van Borgloon binnen de ruilverkaveling van Jesseren;
-de overstromingszone en de aanpak van de erosieproblematiek op de Golmeerzouwbeek te Rijkel;
-de overstromingszone Beek en Herk net opwaarts Mettekoven (Heers), hetgeen afwaarts ook invloed zal hebben."

De officiële opening vond plaats in Engelingenmolen.
Zie www.engelingenmolen.be

 

Hieronder vindt u de perstekst.

Zie ook Dat sponsor ik graag! van 16-09-2017, Subsidies voor erosiewerken in Bilzen en Sint-Truiden goedgekeurd van 22-02-2017 en Overstromingszone in Hoenshoven (Borgloon) van 08-10-2016 op deze website.