Fiësta Tropical

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Fiësta Tropical

“Fiësta Tropical is inmiddels een traditie geworden in Sint-Truiden en daar ben ik blij om”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het blijft een apart evenement, waarbij de burger gesensibiliseerd wordt voor de OPEN wereld, waarin we leven.
De idee is ontstaan toen het asielcentrum in Sint-Truiden geopend is.
Het is telkens een gezellige boel op de Grote Markt.

Via evenementen moet een gemeente of stad zich profileren, althans dat is mijn visie.
Fiësta Tropical past daar perfect in.
Andere voorbeelden zijn Erfgoeddagen of Open Monumentendagen gezien de historische context van onze stad.

Een gemeente of stad moet niet zomaar om het even welke activiteit willen organiseren. Nochtans gebeurt dat meer en meer.
Ik merk dat gemeenten en steden bijna met elkaar ‘duelleren’ om bepaalde evenementen binnen te halen.
Dat gaat vaak gepaard met veel geld (uitkoopsommen) en met heel wat organisatiekosten.
Ik stel mij dan de vraag of dat de taak is van een gemeentelijke overheid.
Een gemeente of stad heeft een aantal basistaken en die moeten zo goed mogelijk ingevuld worden. Met andere woorden, een zo goed mogelijke dienstverlening in ruil voor zo weinig mogelijk belastingen te betalen.

En dan is er de inname van de openbare ruimte.
Een lokale overheid moet hier spaarzaam mee omspringen en een goed evenwicht zoeken tussen de burgers, in het bijzonder de horeca en de andere middenstand en het evenement.
Dat geldt des te meer als er (te) veel openbare werken bezig zijn, zoals dat in Sint-Truiden de afgelopen jaren het geval is. Want dat betekent dan telkens extra omleidingen.
Privé- of semi-privé-organisaties zouden moeten betalen om die openbare ruimte in te nemen.
Vaak verdienen zij, of enkele middenstanders, nu (veel) geld ten koste van de overheid.

Evenementen brengen altijd een zekere overlast mee.
Gezien de toenemende kritische houding van de burger, moet een overheid hier steeds meer rekening mee houden. Maar die kritische burger moet ook begrip hebben voor het gegeven dat sommige activiteiten nu éénmaal nodig en nuttig zijn voor de uitstraling en om economische redenen.

Het moet niet altijd om grote, dure evenementen gaan. Een buurt- of dorpskermis, gecombineerd met een activiteit, is bijvoorbeeld een goede zaak voor het sociaal contact tussen de inwoners.

Wat Sint-Truiden betreft moeten we alle evenementen durven screenen, zeker op deze belangrijke elementen. Bovendien moet er regelmatig vernieuwd worden.
De uitdaging is een evenwicht te zoeken tussen bestaande, goed draaiende activiteiten en (ver)nieuwe(nde).
Beleid en politiek betekenen keuzes maken, ook op dit vlak.

Het CD&V-Open Vld-bestuur heeft heel wat activiteiten overgenomen vanuit mijn periode als burgemeester. Die waren dus blijkbaar alles samen nog zo slecht niet.”

Zie ook Cartoon: Zondag 12 juli 2015 Fiesta Tropical van 10-07-2015 op deze website.