Film in de wijk!

“Vanuit de preventiedienst nemen we alle mogelijke initiatieven naar buurten en wijken toe om mensen samen te brengen.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Burgers voelen zich immers beter en veiliger in een propere buurt met veel sociale contacten.”

“Nu zijn we gestart met een nieuw project: ‘Film in de wijk!’”

 

De bedoeling is de volgende zomer in de verschillende buurten en wijken filmavonden in openlucht te organiseren.

 

 

 

 

 

Op vrijdag 21 augustus 2009 speelde de film ‘Hancock’, een komedie met Will Smith in de Steenovenwijk bij wijze van experiment.
De opkomst was goed en de reacties achteraf ronduit positief. Dus we zijn vertrokken.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“Ik hoop dat alle activiteiten, die nu in het kader van de buurtwerkingen doorgaan, er uiteindelijk zullen toe leiden dat inwoners meer als groep en positief gaan reageren en dus minder individualistisch als er zich al eens, meestal kleine problemen, voordoen.
In sommige buurten, straten en wijken zie je die evolutie al, in andere minder.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie ook de website www.preventie-sint-truiden.be.
Zie onder andere ook op de tekst ‘7e editie terrasfilms Curieus Sint-Truiden andermaal op het begijnhof!‘ op deze website.