Foorreizigers: let op uw zaak!

Er zou een compromis uit de bus gekomen zijn tussen de CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden en de foorreizigers over de komende carnavalkermis.

“Des te beter.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Maar de foorreizigers doen er best aan op hun hoede te zijn en solidair onder mekaar te blijven.
Als zij nu akkoord gaan om geen 2 weekends en niet op de Groenmarkt te staan, is dat goed voor mij, maar zolang wij als sp.a deel uitmaakten van de meerderheid (tot eind vorig  jaar!) was dat alleszins onbespreekbaar.
Is er dan een compromis of hebben zij toegegeven?”.

Hieronder vindt u de sp.a-perstekst.

Kermis blijft  op Grote Markt : gezond verstand zegeviert!

De sp.a-fractie kan zich terug vinden in het bereikt compromis tussen stadsbestuur en foorkramers.

“Al moet gezegd worden dat dit in de eerste plaats te danken is aan de massale reacties van de Truienaren op het voorstel van de schepenen Vossius (Open Vld) en Stippelmans (CD&V) toen ze hun plannen op tafel gooiden om de Carnavalkermis naar het Minderbroeders- en Capucinessenplein  te verplaatsen en dit slechts voor een periode van 4 dagen.  Dankzij deze massale reacties zijn de gesprekken met de foorkramers gestart, ” aldus sp.a-fractieleider Filip Moers.

Enkele jaren geleden hadden  beiden schepenen soortgelijke plannen maar toen een hondertal foorkramers hun ongenoegen kwam uiten op de gemeenteraad werd het plan opgeborgen.

Volgens Filip Moers is het bereikte resultaat voor de Carnavalkermis, waarbij de foorkramers in de nieuwe regeling over een ganse week beschikkenen  en de kermis op de Grote Markt blijft,  een grote verbetering ten opzichte van de oorsprokelijke plannen.  “Eén minpunt in het bereikt resultaat is dat een aantal  foorkramers de Groenmarkt moet verlaten en dit voor een tent om activiteiten in te organiseren. Deze tent had perfect op het Minderbroedersplein kunnen geplaatst worden. Ik vrees dan ook dat de alom gekende solidariteit tussen de foorkramers mogelijk een deuk heeft gekregen.”

 

Zie ook Cartoon: Chaos!? van 03-11-2013 en 2 maanden in de oppositie ... van 05-03-2013 op deze website.