GAS-boetes vanaf 14 jaar

De wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt aangepast. Zo worden de boetes verhoogd tot 350,00 EUR voor meerderjarigen en tot 175,00 EUR voor minderjarigen.
De leeftijd verlaagt van 16 jaar naar 14 jaar.

Hieronder kan u lezen wat burgemeester Ludwig Vandenhove hierover zegt in ‘Het Belang van Limburg’ van donderdag 4 oktober 2012.

Sint-Truiden was een van de eerste gemeenten die het GASsysteem invoerde. "We hebben het al van in 2006", zegt burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a). "Je neemt met die boetes het gevoel van straffeloosheid weg en dat is goed. Daarom zakt het aantal boetes nu ook. In 2010 hadden we er 319, in 2011 waren er dat 273 en voor de eerste zes maanden van dit jaar zijn er dat nog 89. Ik heb indertijd als parlementslid ook nog een wetsvoorstel uitgewerkt om die leeftijd te verlagen tot 12 jaar. Dat heb ik gedaan op suggestie van mijn partijgenoot Patrick Janssens. In grootsteden als Antwerpen is het belangrijk dat je ook 12-jarigen kan aanpakken.
In Sint-Truiden speelt dit minder.
Van de 273 boetes die we in 2011 hebben gegeven, was er geen enkele voor een minderjarige. De meeste sancties geven we voor wildplassen, amokmaken en sluikstorten.
Politiecommissaris Pirard heeft trouwens ons reglement meegenomen naar Hasselt. Daar was dan grote commotie over de bepaling dat je niet met je vuile voeten op een bankje mag, maar dat mag bij ons dus ook niet." Ook op de Chaussée d'Amour krijgen ze sancties. "Ze moeten zich daar aan het kledingreglement houden, overdag moeten ze kleding uit één stuk dragen."

Zie onder andere de teksten 'Geen enkel GAS-PV tegen minderjarigen in politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in 2011' van 12 januari 2012 en “Subsidie bemiddelaar verlengd!” van 6 oktober 2012 op deze website en de tekst “Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): kind met badwater weggooien?” op www.dewereldmorgen.be.