Gedeputeerde Ludwig Vandenhove in Bedrijvig Limburg

In het huidige nummer van Bedrijvig Limburg (april 2013) dat de Limburgse ondernemers zeer binnenkort toegestuurd krijgen, staat een interview met gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove over Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) waarin hij een pleidooi houdt voor meer samenwerking en afstemming tussen het PLOT en de Limburgse bedrijven.

U vindt hieronder het integrale artikel.

PLOT: partner voor de privé-sector

Als nieuwe gedeputeerde, onder andere bevoegd voor veiligheid en het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), streeft Ludwig Vandenhove naar een nauwere samenwerking en een betere afstemming en stroomlijning met de privé-sector. Zo kunnen voor bepaalde opleidingen, bijvoorbeeld qua uitrusting en investeringen, de kosten gedeeld worden. Bovendien kunnen de bijscholingen een stuk praktischer en meer gericht op de praktijk gemaakt worden.

Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT)

Ludwig Vandenhove: “PLOT  is op het vlak van veiligheid, in de meest brede betekenis van het woord, het opleidingscentrum bij uitstek in Limburg. Nog meer, uit recente doorlichtingen blijkt zelfs dat het PLOT aan de top staat in België. Het PLOT is ook Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) - gecertificeerd.
Er zijn de politieschool, de brandweerschool en de opleidingen geneeskundige hulp (ambulancier-hulpverlener en Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)).
Jaarlijks doen zo een 20 000 cursisten beroep op de provinciale opleidingsschool, zowel voor kort -, als voor langlopende opleidingen.
Enerzijds bestaat het klantenbestand uit brandweer- en politiekorpsen, ziekenhuizen en ambulancediensten. Anderzijds maakt de bedrijfswereld uitgebreid gebruik van de opgebouwde expertise.”

Nog meer samenwerking met het ondernemingsleven

Heel wat bedrijven sturen, vaak op initiatief van de preventieadviseurs, hun medewerkers naar het PLOT voor het bijspijkeren van hun theoretische en praktische competenties.
Er worden tal van veiligheidsopleidingen aangeboden, zoals een opleiding in het gebruik van blusmiddelen, de erkende opleiding nijverheidshelper, het leren omgaan met agressie (voor buschauffeurs, voor ziekenhuispersoneel, ...), etc.
In het PLOT wordt cursisten aangeleerd hoe het ontstaan van een brand of ontploffing vermeden kan worden, hoe branduitbreiding kan beperkt worden, hoe personen (gemakkelijk) kunnen geëvacueerd worden, hoe er veilig gewerkt kan worden op grote hoogte, hoe de interventie van de brandweer in een bedrijf voorbereid en vergemakkelijkt kan worden, etc.
“Momenteel wordt er een opleiding uitgewerkt, die bedrijven moet voorbereiden op extreme situaties in het kader van de nood- en interventieplanning.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “De provincie Limburg telt immers heel wat Sevesobedrijven, die op het vlak van veiligheid met prangende vragen en concrete opleidings- en trainingsbehoeften kampen.
Het PLOT probeert maximaal in te spelen op de specifieke noden van deze bedrijven.”

Opleidingen als onderdeel van een globaal Human Resources–beleid

Ludwig Vandenhove: “Het PLOT heeft aandacht voor de kritische kijk van organisaties inzake de toegevoegde waarde van opleidingen. Opleiding en training maken immers steeds meer integraal deel uit van een evenwichtig Human Resources–beleid en de Return on investment (ROI) van elke opleiding moet duidelijk zijn.
In de bedrijfsstrategie van het PLOT wordt de nadruk gelegd op innovatie, klantgerichtheid, duurzaamheid, veiligheid, leren en groeien.
De uitdaging is om via maatwerk elke training maximaal te laten renderen voor de klant.
Waar mogelijk worden trainingen in-company georganiseerd om verplaatsingstijd te vermijden.
Als hoogtechnologische installaties vereist zijn en/of waarheidsgetrouwe situaties moeten gesimuleerd worden (bijvoorbeeld hitte- en rookontwikkeling, een auto- of tankwagenbrand), komen de cursisten naar de site van het PLOT.
Deze maatwerking leidt tot succesvolle samenwerkingen met het bedrijfsleven, waarbij ondernemingen samen met het PLOT investeren in de ontwikkeling van zeer specifieke bedrijfseigen infrastructuur en helpen de training op maat en waarheidsgetrouw te maken. Deze investeringen zijn ook nuttig voor soortgelijke bedrijven.”

Enkele concrete voorbeelden

Voor het Leuvense onderzoekscentrum Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) werd, samen met de eigen interne preventiedienst, een oefenobject op maat ontworpen om de eerste bedrijfsinterventieploeg bij een brand in een opslagkast voor gasrecipiënten op een realistische en veilige manier te leren bestrijden.
Voor ATPC, een petrochemisch bedrijf uit de Antwerpse haven, werd een simulatieoefening uitgewerkt, die gebaseerd is op een realistisch scenario, waarbij een tankwagen vuur vat terwijl deze gevuld wordt met een warme brandbare vloeistof.
In de training, komen zowel brandbestrijding (met de gebruikelijke middelen), als bevelvoering aan bod.
Bij een ander petrochemisch bedrijf werd een installatie ontmanteld en opnieuw opgebouwd op de terreinen van het PLOT, waardoor situaties in tankenparken of op petrochemische sites waarheidsgetrouw kunnen geïmiteerd worden. Z-Group maakt onder andere van deze infrastructuur gebruik voor het opleiden van brand- en veiligheidswachten.

“Deze aanpak resulteert in een gezonde groei van de activiteiten via bedrijven uit Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, de Euregio en zelfs ver daarbuiten.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Samenwerking structuren

“Ik wil deze samenwerking tussen de privé-sector en het PLOT nog intensifiëren en zelfs structureren.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Zo denk ik aan gestructureerd overleg met de overkoepelende werkgeversorganisaties en de sectorfederaties over de te organiseren opleidingen. Ook toekomstige investeringen in bedrijven en/of op de terreinen van het PLOT om opleidingen te geven, kunnen voor mij in een Publiek Private Samenwerking (PPS) bekeken worden.
Met het protocol tussen de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) – de toekomstige ‘Hogeschool PXL’ - moet de kwaliteit van het PLOT nog toenemen. In dezelfde zin zal er gezocht worden naar samenwerkingsverbanden met technische secundaire scholen.”

“Alleen zo zullen de ingezette middelen, zeker qua infrastructuur, maximaal geoptimaliseerd kunnen worden.”, besluit de gedeputeerde.

Zie www.PLOT.be.    

Zie ook ‘PLOT: partner voor de privé–sector’ van 16 maart 2013 op deze website.