Geen crisis voor Trud’Or!

“Alles en iedereen moeten inleveren in Sint-Truiden, zoals gebleken is bij de bespreking van de stadsbegroting tijdens de gemeenteraad van maandag 25 februari 2013. Maar de vzw Trud’Or blijkbaar niet.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

sp.a Sint-Truiden heeft hieromtrent een perstekst verspreid.
U vindt deze hieronder.

Geen crisis voor Trud’Or !

Dit weekend werd het jaarprogramma van Trud’Or voorgesteld. Grote ronkende namen als Astrid Bryan of tot de verbeelding sprekende kaders als een ijspiste moeten kapitaalkrachtige portefeuilles naar de stad lokken. Sint-Truiden trekt volop de kaart van citymarketing en dat mag wat kosten. Geen probleem, ware het niet dat deze avonturen ten koste gaan van de Truienaars zelf.

De begroting van 2013 leest dan ook als een ontluisterende mondopener: terwijl de subsidies van Trud’Or dit jaar met meer dan 35.000 euro stijgen tot 150.000 euro, verplicht het stadsbestuur scholen en gezinnen meer te betalen om te gaan zwemmen of lessen aan de academie te volgen, en wordt de kraan voor jeugdverenigingen met maar liefst 30% teruggeschroefd.

Als kers op de feesttaart die Trud’Or steeds meer wordt, zien we ook dat er bovenop de subsidies nog extra budgetten vrijgemaakt worden om de vermogende burger nog wat meer in de watten te leggen.

We overlopen even:

Voor de aanleg van de ijspiste wordt in totaal bijna 60.000 euro uitgetrokken. Terwijl andere steden vorig jaar al beslisten omwille van de crisis geen ijspiste meer aan te leggen, gaat de stad Sint-Truiden blijkbaar niet gebukt onder de crisis, al kondigt het nieuwe bestuur toch een sober beleid aan. Om dan nog niet te spreken over het energieverbruik. Langs overal worden wij als particulieren gesensibiliseerd om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met ons energieverbruik. De facturen van Luminus zijn zonet binnen op de stad. Het energieverbruik van de ijspiste op de kerstmarkt van december 2012 bedraagt maar liefst 16.500 euro !

In de begroting staat de Bloesemlounge bij de posten van toerisme terwijl blijkbaar ook dit op het programma staat van Trud’Or. Dit is zo’n mooi voorbeeld van verkapte subsidie. Waar denk je dat die inkomsten naartoe gaan?

Zowel bij de ijspiste als bij de Bloesemlounge mag de stad de kosten betalen en zijn de uitgaven voor de belastingbetaler.

Een kleine troost misschien, dankzij die operatie kunnen we Astrid Bryan en Veronique De Kock eens tegen onze gillé trekken. 

Besparen op verenigingsleven en uitgeven aan imago…
Sint-Truiden wordt een lege doos met een grote mooie strik er rond!
Nog iemand brood en spelen? Santé!

Namens de sp.a-fractie

Filip Moers, sp.a-fractieleider                                                                                                                                  Gert Stas, sp.a-gemeenteraadslid     

Ps: van hetzelfde laken een pak: het budget om ereburgers in de bloemetjes te zetten stijgt van 1.000 naar 10.000 euro…  

 

Zie onder andere ‘vzw Trud’Or moet een middenstandsorganisatie zijn en geen evenementenbureau!’ van 6 april 2012 op deze website.