Geen distelbestrijding meer?

 Door een uitspraak van de Raad van State kunnen gemeenten en andere openbare besturen op dit ogenblik niet meer aan distelbestrijding doen.

 “De meeste (provinciale en gemeentelijke) reglementen die distelbestrijding opleggen, beroepen zich op het koninklijk besluit (KB) van 1987”, zegt gedeputeerde van Milieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“De bevoegdheden milieu en natuur werden in 1980 al geregionaliseerd. Inmiddels is er echter geen enkele regionale wetgeving, die distels verbiedt.
De Raad van State oordeelt nu dat het KB uit 1987 vervalt, omdat dat toen al geen federale bevoegdheid meer was. Er is bijgevolg geen enkele Vlaamse rechtsgrond voor het verplicht bestrijden van de vier distelsoorten uit dat oorspronkelijk KB.

Enkel de provincie Antwerpen heeft dit ondervangen door in 2014 een provinciaal distelbesluit op te stellen.
Uiteraard geldt dit ook voor de provinciale domeinen en eigendommen.

We gaan vanuit de provincie Limburg de gemeenten juridisch en inhoudelijk (via het Provinciaal Natuurcentrum - PNC) ondersteunen om deze aangelegenheid zo snel mogelijk aan te pakken.”

Hieronder vindt u het artikel uit Het Belang van Limburg van woensdag 15 maart 2017 (p. 22) dat hierover handelt.

 

 Zie ook Distels moet u voortaan niet meer bestrijden. www.hbvl.be, 14-03-2017.

Zie onder andere Pesticidengebruik: het moet veel beter!  van 17-12-2016 en Filmproject 'Pesticidevrij tuinieren' van 21-10-2016 op deze website.