Geen enkel GAS-PV tegen minderjarigen in politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in 2011

In 2011 is er geen Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) - proces-verbaal (PV) gemaakt tegen minderjarigen in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

“Dit is goed nieuws en is mee een barometer voor de veiligheid in onze zone.”, zegt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Ludwig Vandenhove.

 

Dit toont nog maar eens aan dat andere gemeenten en steden veel meer problemen hebben met overlast van minderjarigen en van zogeheten jongerenbendes.

 

 

 

 

Mijn stelling blijft dat de leeftijdsgrens om GAS toe te passen moet verlaagd worden tot 14 jaar, of zelfs tot 12 jaar, maar dat de concrete toepassing ervan moet kunnen afhangen van gemeente tot gemeente. Immers, in de meeste Belgische en Vlaamse gemeenten en steden is er geen probleem met bijvoorbeeld 12 jarigen of zelfs 14- tot 16-jarigen (zie Sint-Truiden), maar in een aantal grootsteden, zoals Antwerpen, is dit wel het geval.
Ik weet dat dit een specifieke situatie is, maar dan moeten ook specifieke maatregelen mogelijk zijn.

 

 

 

 

Het gaat hier om een federale wetgeving, zodanig dat er wettelijk geen onderscheid kan gemaakt worden tussen kleine, middelgrote en grote steden.
Dit wil niet zeggen dat de toepassing in de praktijk niet kan variëren.”

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vanaf 12 jaar!’ van 16 januari 2010, ‘Nieuwe brochure over het politiereglement’ van 17 juli 2011 en ‘Bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)’ van 28 december 2011 op deze website.

 

 

Hierover is ook een artikel verschenen in De Standaard en Het Nieuwsblad van maandag 16 januari 2012.