Geen milieuvergunning voor De Kiekoet in Hamont-Achel

“Ik blijf consequent bij het (niet-)afleveren van milieuvergunningen.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Als alle adviezen negatief zijn, weiger ik de milieuvergunning. Zo is het ook gebeurd voor het pluimveebedrijf bvba De Kiekoet in Hamont-Achel.”

Het persbericht vindt u hieronder.

Geen milieuvergunning voor De Kiekoet

Op voorstel van gedeputeerde voor Milieu en Natuur Ludwig Vandenhove heeft de Limburgse deputatie op donderdag 13 maart 2014 de milieuvergunning voor de uitbreiding van het pluimveebedrijf bvba De Kiekoet in Hamont-Achel geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van het pluimveebedrijf van 80.204 tot 148.353 slachtkippen. Daarnaast worden nog enkele veranderingen aangevraagd (stopzetting hondenpension).

De Provinciale Milieuvergunningscommissie heeft op 3 februari 2014 een unaniem ongunstig advies uitgebracht. Ook het advies van de Afdeling Milieuvergunningen was ongunstig.
Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Hamont-Achel was reeds ongunstig omwille van de huidige hinder, de verwachte stijging van geuremissie en de overschrijding van de draagkracht. De overeenkomstige stedenbouwkundige vergunning werd door het college dan ook geweigerd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden ca. 500 schriftelijke bezwaren en/of opmerkingen ingediend in verband met het bijgevoegde Milieueffectrapportage (MER), de overschrijding van de draagkracht en hinder door geur, stof, verkeer, geluid, enz.

Zoals steeds bij milieuvergunningsaanvragen hou ik maximaal rekening met de beslissing van de stad en de adviezen van de bevoegde commissies, alsook met de eventuele bezwaren van omwonenden.
Alle feiten zijn onderzocht en over deze weigering was dan ook geen twijfel mogelijk
.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Milieuvergunning voor uitbreiding Kiekoet geweigerd. Het Belang van Limburg, 14-03-2014, p. 26. Geen vergunning voor De Kiekoet. Het Laatste Nieuws, 14-03-2014, p. 21. Pluimveebedrijf De Kiekoet mag niet uitbreiden. Het Nieuwsblad, 14-03-2014, p. 25.

Zie ook Rekening houden met gemeenten van 09-12-2013 op deze website.