Geen toekomst meer voor Muziekodroom in Hasselt

De Muziekodroom in Hasselt zal in 2023 moeten sluiten.
Daarmee valt het kloppend hart van de Limburgse muziekscene weg.
De reden: geen Vlaamse cultuursubsidies meer.

Het wegvallen van de Muziekodroom, die ook nog eens nauw verbonden is met de Hogeschool PXL via de richting ‘Pop- en rockmuziek’, betekent dat de volledige provincie Limburg niet meer over zulke concertzaal zal beschikken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hieruit blijkt nog maar eens welke negatieve gevolgen de overheveling van de bevoegdheid cultuur van de provincies naar Vlaanderen sedert 2018 heeft voor Limburg.
De provincie Limburg heeft jaren de culturele leemtes opgevuld, omdat onze provincie te weinig culturele subsidies uit Vlaanderen kreeg. Maar dat kan nu niet meer, het mag decretaal zelfs niet.

Een regionale spreiding om in heel Vlaanderen podiumkansen te creëren, lijkt mij een belangrijk uitganspunt voor een Vlaams gesubsidieerd muzieklandschap.
Dat is nu helemaal niet het geval. Kortom, Vlaanderen faalt hierin.

Zulke concertzalen, die in andere provincies wel bestaan, bijvoorbeeld Vooruit (nu VIERNULVIER) in Gent of Het Depot in Leuven, halen internationale artiesten naar Vlaanderen. Maar boven alles spelen deze initiatieven een belangrijke rol on het laten doorgroeien van jonge Vlaamse artiesten en bands tot echte headliners op binnen- en buitenlandse festivals.
Limburg wordt nu verstoken van deze mogelijkheden.

Ik vind niet dat dit kan, Limburg verdient dezelfde kansen als andere regio’s.
Vlaanderen zou deze witte vlek moeten invullen via specifieke maatregelen. Daarom ondervroeg ik Vlaams minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en Facilitair Management Jan Jambon (N-VA) in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams parlement op donderdag 27 oktober 2022 over deze aangelegenheid.
Het antwoord was ontgoochelend: in feite het opsommen van de decretale mogelijkheden, die er bestaan qua subsidiëring.
Weer maar eens een beleidsitem waar Limburg sterk benadeeld wordt.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister-president.(1)