Geld voor Limburgse dierenasielen

"De Limburgse deputatie heeft op donderdag 11 september 2014 beslist om een investeringstoelage toe te kennen voor een dierenasiel in het Maasland (300 000 EUR) en voor het dierenasiel in Sint-Truiden (62 500 EUR voor de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden)", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"Het gaat over 75% van de totale kosten.
25% moet van de betrokken gemeentebesturen komen."

"Ik hoop dat de Vlaamse regering voldoende gezond verstand aan de dag legt, zodat de provincies ook in de toekomst nog geld mogen uittrekken voor dierenwelzijn.
Zeker voor Limburg is dat belangrijk met zijn belangrijke voorbeeldfunctie op dat vlak.

Hierover staat niets in het Vlaams regeerakkoord.
Het is zoals voor het veiligheidsonderwijs (brandweer, politie en medische hulpverlening).
Zijn dit grondgebonden bevoegdheden of niet?", besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht. 

Limburgs geld voor Limburgse dierenasielen – maar wat in de toekomst?

Hasselt, 12 september 2014 - De deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van dierenwelzijn Ludwig Vandenhove op donderdag 11 september 2014 twee belangrijke investeringsdossiers goedgekeurd: 62.500 EUR voor de vzw Dierenvrienden in Sint-Truiden, die het lokale dierenasiel uitbaten en 300.000 EUR voor de Maaslandse gemeenten, die overwegen een regionaal dierenasiel uit te bouwen.

De vzw Dierenvrienden in Sint-Truiden is volop bezig met bouw- en verbouwingswerken.
Zij hebben hiertoe al eerder een bijdrage gehad van wege de provincie Limburg van 187.500 EUR.
Het nu toegekende bedrag moet toelaten de werken te finaliseren.

In het Maasland wordt er al jaren gesproken over een dierenasiel voor de regio (in dit geval de gemeenten Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Kinrooi, Bocholt, Bree en
Meeuwen-Gruitrode).
Momenteel is er een privé-organisatie vzw Dieren In Nood actief in Kinrooi.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove heeft enkele weken geleden een gesprek gehad met de verantwoordelijke mevrouw Sofie Cnudde .
Vermits het nu om een privé-initiatief gaat, moet de financiële structuur omgebouwd worden, waarbij gemeentelijke ondersteuning en dienstverlening qua dierenwelzijn mogelijk zijn en gegarandeerd worden.

Overheidssubsidies kunnen maar gegeven worden als er iets tegenover staat voor de burgers en in dit geval voor de dieren.

Zodra er duidelijkheid is omtrent het voornemen van mevrouw Sofie Cnudde, zal ik de betrokken Maaslandse gemeenten rond de tafel te brengen om na te gaan hoe alles praktisch kan gerealiseerd worden.”, aldus Ludwig Vandenhove

Meer en meer burgers zijn bekommerd om dierenwelzijn, maar we stellen vast dat de dierenasielen grotendeels nog vrijwilligerswerk zijn.

Tot nu toe deed de provincie Limburg op dat vlak heel wat inspanningen. Zo bood de provincie in het verleden een opleiding aan de asielen aan voor hun vrijwilligers. Deze opleiding was een basisopleiding op vlak van veiligheid, hygiëne en basisrichtlijnen voor de vrijwilligers van het asiel.”, licht hij verder toe.

Zal de provincie Limburg dit nog mogen na de beslissing van de Vlaamse regering dat er enkel nog grondgebonden aangelegenheden tot hun bevoegdheden behoren?Is dierenwelzijn grondgebonden?
Zal Vlaanderen, dat vanaf nu bevoegd is voor dierenwelzijn, dezelfde middelen ter beschikking stellen, of is dit ook weer geld en dienstverlening, die weg zijn voor de Limburger?

Een goed dierenwelzijn is maar realiseerbaar indien er voldoende kwalitatief uitgebouwde dierenasielen zijn, die goed regionaal gespreid zijn.
Als senator, toen dierenwelzijn nog federaal was, heb ik in die zin een wetsvoorstel ingediend, waarbij de infrastructuurkosten en een basistoelage gesubsidieerd zou worden.
De werking zou dan, zoals nu, grotendeels door vrijwilligers kunnen blijven gebeuren.

Een goed dierenwelzijnsbeleid is maar mogelijk met een minimaal aantal goed uitgebouwde dierenasielen en vrijwilligers, die zich gerespecteerd en ondersteund voelen door de overheid.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Meer info:
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove – 0475 44 68 72
Ingrid Erlingen – kabinet gedeputeerde Vandenhove – 0472 26 79 79

Zie ook ‘Het Beestig Gazetje’ van 26-08-2014 en ‘Wat gaat er met de politie (opleidingen) gebeuren?’ van 04-09-2014 op deze website.