Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): inclusief of exclusief beleid

Onder deze titel organiseerde het Centrum voor Politiestudies VZW op donderdag 28 juni 2012 een studienamiddag in het cultuurhuis Permeke, De Coninckplein 25-26, 2060 Antwerpen.


Burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.
Samen met Philip Willekens, directeur-generaal, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, debatteerde hij over de stelling ‘De gemeenschapswachten zijn een bedreiging voor Community Oriented Policing (COP) - gemeenschapsgerichte politiezorg’.

Ludwig Vandenhove: “Voor mij gaat het hier helemaal niet over een bedreiging of een concurrentie. Integendeel, gemeenschapswachten en gemeenschapsgerichte politiezorg zijn supplementair aan mekaar.
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn de gemeenschapswachten, net zoals de wijkinspecteurs, ingedeeld per wijk en werken zij aanvullend.

In het model van integrale veiligheid van de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken behoren het preventiecontract en de gemeenschapswachten integraal tot de lokale politie (organisatorisch onder de korpschef, beleidsmatig onder mij als burgemeester).

In heel wat andere gemeenten en steden vallen ze eerder onder het sociale beleidsdomein.
De preventiedienst en de gemeenschapswachten zitten in hetzelfde gebouwencomplex als de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zodanig dat ze zo functioneel mogelijk kunnen samenwerken.
De preventiedienst heeft een aparte ingang, zodat deze goed bereikbaar is voor de burgers en de drempel la(a)g(er) is.”

De studiedag van het Centrum voor Politiestudies VZW werd georganiseerd naar aanleiding van de doctoraatsthesis ‘A Swelling Culture of Controle? De genese en de toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België’, waarbij mevrouw Elke Devroe haar doctoraatsthesis behaalde aan de Erasmusuniversiteit in Amsterdam op dinsdag 29 mei 2012.
Omdat burgemeester Ludwig Vandenhove één van de personen was, die geïnterviewd werd voor de doctoraatsthesis, was hij bij de verdediging aanwezig.

Zie www.politiestudies.be .

Zie onder andere ook de tekst 273 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - processen-verbaal (pv’s) in 2011’/> van 1 maart 2012 op deze website.