Gevonden portefeuilles niet spoorloos bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Op woensdag 18 april 2012 was er in het programma Volt op televisiezender Eén van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) een reportage over hoe gevonden teruggebrachte portefeuilles in een politiezone kunnen verdwijnen.

Bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is dat nog nooit gebeurd en kan dat in principe niet gebeuren, omdat er een eenvormige procedure toegepast wordt bij het in ontvangst nemen van gevonden portefeuilles en voorwerpen.”, zegt burgemeester en tevens voorzitter van de politieraad en het politiecollege Ludwig Vandenhove.

 

Als een burger een gevonden portefeuille bij één van de politiehuizen in Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken binnenbrengt, wordt er eerst nagekeken of er een aangifte van verlies van die portefeuille werd gedaan.
Indien dat het geval is, wordt er onmiddellijk een navolgend proces-verbaal opgesteld en wordt de eigenaar verwittigd.

 

 

 

 

 

Als er geen aangifte werd gedaan, maakt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een melding aan en verwittigt de eigenaar telefonisch.
De portefeuille wordt zolang aan het onthaal in een speciaal daartoe voorziene kast bijgehouden.
De meeste worden afgehaald en uitzonderlijk gebeurt het dat de portefeuille niet wordt opgehaald.
Die wordt dan via de interne post aan de stadsontvanger bezorgd, die voor ontvangst tekent.

 

 

Als er geen telefoonnummer bekend is, wordt de portefeuille aan de wijkinspecteur meegegeven om aan de eigenaar terug te bezorgen.
Die laatste tekent voor ontvangst.
De meldingsfiche en het ondertekende ontvangstverklaring van de eigenaar worden in een map bijgehouden.

 

 

Indien de eigenaar niet woonachtig is in onze zone wordt de portefeuille samen met de melding opgestuurd naar de politiezone van de woonplaats van de eigenaar.

 

 

“Bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is er nog nooit een portefeuille zoekgeraakt. Indien dit, ondanks onze strikte procedure, in de toekomst toch zou gebeuren, wordt dat  onderzocht en zal er volgens de wettelijke regels opgetreden worden.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“Deze procedure is doorzichtig voor iedereen en is zo met de vakbonden overlegd.
Het is altijd spijtig dat om één of enkele gevallen soms een hele beroepscategorie in een slecht daglicht wordt geplaatst, zoals nu weer de (lokale) politie.”

 

 

Zie ook de website: www.een.be/programmas/volt.