Groene Vlag in As

Op woensdag 29 maart 2017 reikte gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove de Groene Vlag officieel uit aan GO! Basisschool De Reinpad (Schoolstraat 1 in As).

De Groene Vlag is het keurmerk dat Eco-Schools (1) uitreikt aan scholen en is geldig gedurende twee schooljaren.
Eco-Schools is een programma van de Foundation for Environmental Education (FEE), ontwikkeld om de afspraken van de Verenigde Naties (VN)-conferentie 'Environment and Development' na te komen.
Eco-Schools stimuleert de leerlingen om duurzaamheid een vaste plaats te geven in de school en om hen te stimuleren om zelf initiatief te nemen. Bovendien moedigt Eco-Schools aan om samen te leren met andere scholen in binnen- en buitenland.

Eén van de mooie voorbeelden van hoe het zou moeten", zegt Ludwig Vandenhove.
"Kinderen kunnen niet jong genoeg betrokken worden met alles wat groen, milieu en natuur betreft. Daarom zijn dit soort projecten, net zoals Milieuzorg Op School (MOS), aan te bevelen.

Gemeentelijke basisschool As geeft het goede voorbeeld. Ik ben op donderdag 26 juni 2014 ook al daar geweest om hun MOS-project – met onder andere een insectenhotel, een moestuin en een interactieve tentoonstelling – te bezoeken.
Een dikke proficiat!

Ludwig Vandenhove overhandigde tevens een cadeaubon ter waarde van 100 euro om aankopen te doen in een Oxfam-Wereldwinkel.

 

(1) Zie www.eco-schools.global.

Zie www.gbas.be.

Zie ook Groene Vlag en logo 3 van 21-12-2016 en Milieuzorg Op School (MOS)-project in As van 30-06-2014 op deze website.