Hagehelden

Op maandag 26 februari 2018 was er een demo- en persproject rond het Fruitspoor in en rond de zaal Fabrik-Stoomstroopfabriek in Borgloon (Stationsstaat 54).
De provincie Limburg heeft onlangs het Fruitspoor aangekocht van de Nationale Maatschappij van de Belgische Buurtspoorwegen (NMBS).

Door de verwerving van het Fruitspoor hebben wij de regie in handen van een voor Zuid-Limburg en Haspengouw structureel project”, zei gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Private organisaties en personen kunnen betrokken worden, maar op onze voorwaarden.

Binnen de ruilverkaveling Jesseren is 4,7 kilometer van het Fruitspoor opgenomen als projectgebied voor Haspengouw binnen het Limburgs ProgrammeringsDocument voor PlattelandsOntwikkeling (PDPO)-project Hagehelden.

Voor mij bewijst dit project de toenemende samenwerking tussen de Limburgse Regionale Landschappen (RL).
Het verhaal van de houtkanten is begonnen met de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) en de specifieke stookinstallatie bij de scholencampus aan het Biotechnicum en het parochiehuis in Bocholt. Ik ben blij dat nu ook de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) een dergelijk project start.

Hagehelden komt tevens het onlangs officieel opgestarte biomassaplein in Houthalen-Helchteren ten goede.
De bedoeling is precies om met dit biomassaplein actief te zijn op het ganse grondgebied van Limburg.”

 

Hieronder vindt u de perstekst.Zie onder andere Houtkanten langs idyllisch 'fruitspoor' voortaan ecologisch beheerd. Het Laatste Nieuws/Limburg, 27-02-2018, p. 15. Houtkanten langs idyllisch ‘fruitspoor’ voortaan ecologisch beheerd. www.hln.be, 27-02-2018.

Zie ook Biomassaplein van 09-02-2018, Fruitspoor komt in handen van provincie van 17-10-2017 en Bocholt: eerste Vlaams warmtenet, gestookt op lokale houtsnippers van 19-05-2015 op deze website.

Foto’s: Frederik Santermans

Tags: