Heeft de appelteelt nog een toekomst in Vlaanderen?

“Het ziet er niet goed uit voor de appelteelt.
Zowel het aantal actieve appeltelers, als de totale productie gaat fors achteruit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Er moet dringend een globaal plan komen voor de appelteelt.
De sectororganisaties vragen een zogeheten masterplan.

Ook de aanpassingen aan de klimaatverandering en het overschakelen op eventuele andere rassen moet hoger op de politieke agenda.

Waarom wordt er niet meer ingezet op de armoedeorganisaties? Nu worden er immers heel wat appelen niet geplukt en worden heel wat appelplantages gekapt. (1)
Hetzelfde geldt voor acties naar de scholen toe in aanvulling op wat de Europese Unie (EU) al voorziet.

Er dienen nog meer gerichte campagnes opgezet te worden?
Waarom verkiezen de consumenten eerder buitenlandse appelen dan fruit van hier?

Deze en nog een aantal andere suggesties heb ik gedaan tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 9 november 2022. Ik ondervroeg tevens Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) omtrent deze problematiek.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (2)