Herdruk poëziebundel ‘Fructuarium’ van dichter Herman Rohaert

Op zaterdag 22 december 2012 werd de herdruk van de poëziebundel ‘Fructuarium’ -12 gedichten rond inheems fruit - van dichter Herman Rohaert officieel voorgesteld in Brouwerij Kerkom, Naamsesteenweg 469 (Sint-Truiden).

“Deze publicatie werd in 2008 gedrukt in een oplage van 350 exemplaren en te koop aangeboden via Toerisme Sint-Truiden. Maar al gauw, eerder uitzonderlijk voor poëzie, was de volledige oplage uitverkocht. Vandaar deze herdruk op 500 exemplaren.”, zegt titelvoerend burgemeester Ludwig Vandenhove, die bij de persvoorstelling aanwezig was.

De bundel ‘Fructuarium’ is een bijzonder project.
Van elk gedicht werd door kalligrafe Linda Truyers een banner ontwerpen, die nu samen de centrale dreef van het domein Speelhof sieren.
Eén van de gedichten ‘Rooddood’, heeft zelfs een permanente plaats gekregen op het domein ’t Speelhof in de vorm van een kunstwerk in cortenstaal ontworpen door letterkapper Jos Geusens.
‘Fructurarium’ bestaat uit gelaagde gedichten (ze kunnen gelezen worden als fruit, maar ook als erotische gedichten), die dicht bij de mensen staan.
De brede en positieve respons bij de plaatselijke bevolking en in de media (tot in het buitenland toe!) bewijzen dit.
Velen hebben zich in de gedichten herkend en hebben ze een plaats in hun leven gegeven.

Bij diezelfde gelegenheid werd het glas ‘kerkom blonde bink’ voorgesteld met daarop een gedicht van de hand van Herman Rohaert.

BLONDE BINK
Hoe geel en goud doorzond Haspengouw,
gehopt,  gemout in drievoud,
zich strekt en heuvelt in dit glas,
hoe dicht en stevig wolkenwit
zich vastklit aan de rand,
hoe nagist straks bitterfrist mijn dorst,
toch vooral … hoe
troebelkoel nog, ik je
nu drink:
Bink!
© HERMAN ROHAERT

“’Fructuarium’ is maar één van de vele projecten, die ik tijdens mijn bijna 18 jaar als burgemeester opgezet heb met de bedoeling kunst in het algemeen en poëzie in het bijzonder in de openbare ruimte te brengen. Zo komt poëzie als kunstvorm bovendien dichter bij de burger.
Ik hoop dat deze lijn verder gezet wordt.

Alleszins heb ik al met Herman afgesproken om te kijken wat we kunnen doen rond het provinciaal domein van Nieuwenhoven, bijvoorbeeld rond het thema bos.
Als gedeputeerde voor natuur ben ik bevoegd voor het provinciaal domein Nieuwenhoven.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het nawoord dat Ludwig Vandenhove schreef voor deze dichtbundel.

‘Beste poëzieliefhebber

Als burgemeester van de stad Sint-Truiden heb ik altijd gepleit voor meer aandacht voor kunst in het algemeen en poëzie in het bijzonder. Bovendien hoort kunst in de openbare ruimte. Zo wordt er een ander, bijkomend publiek bereikt.   
Poëzie is een erg breekbare kunstvorm, die mij nauw aan het hart ligt en ik blijf me dan ook inspannen om deze extra onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door de dichtkunst een prominente plaats te geven in de openbare ruimte. Zo werden er onder impuls van dichter Herman Rohaert en mezelf op permanente wijze, door middel van een poëziezuil, rouwgedichten aangebracht op elk van de 17 kerkhoven van de stad Sint-Truiden, die daarna verzameld werden in de bundel  ‘Woorden sterven niet’ (oktober 2008).
De geselecteerde gedichten zijn van de hand van Truiense dichters en van de winnaars van de Sint-Truidense poëzieprijs, de Guido Wulms Prijs voor Poëzie, die jaarlijks door de stad wordt uitgereikt.
Bovendien werd er vaak samengewerkt met dichters rond Open Monumenten Dag (OMD). Ook deze projecten mondden telkens uit in een verzamelbundel. Zo gaf de stad poëziebundels uit rond het domein Nieuwenhoven (2004) en het domein Fliegerdorf Bevingen (2006).
Er is eveneens het project ‘Fookjes en Sprabels’ in het kader van de jaarlijkse opendeur weekend van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden (2009).
Het gaat één voor één om erg succesvolle initiatieven, waaronder het project ‘fructuarium’ in april 2007: poëzie gekoppeld aan een specifieke wandel- en fietsroute.
Het prachtige domein ‘t Speelhof leek ons hiertoe een ideale locatie.
Dichter Herman Rohaert heeft 12 gedichten geschreven rond inheems Haspengouws fruit, die verwerkt werden in de bundel ‘fructuarium’.
Van elk gedicht werd er door kalligrafe Linda Truyers een banner ontworpen, die nu samen de centrale dreef van het domein ‘t Speelhof sieren.
Eén van de gedichten, namelijk ‘Rooddood’, heeft zelfs een permanente plaats gekregen op ‘t Speelhof in de vorm van een kunstwerk in cortenstaal ontworpen door letterkapper Jos Geusens.
‘Fructuarium’ bestaat uit gelaagde gedichten (ze kunnen gelezen worden als fruit-, maar ook als erotische gedichten), die dicht bij de mensen staan.
Iedereen kan zich ongetwijfeld in één van deze gedichten herkennen en ze een plaats geven in haar/zijn eigen leefwereld.
De brede en zeer positieve respons bij de plaatselijke bevolking én in de media (tot in het buitenland toe!) bewijzen dit.
Velen herkennen zich in de gedichten en hebben ze een plaats in hun leven gegeven.
De bundel ‘fructuarium’ werd gedrukt in een oplage van 350 exemplaren en te koop aangeboden bij Toerisme Sint-Truiden. Maar al gauw, uitzonderlijk voor poëzie, was de volledige oplage uitverkocht en daarom zijn de dichter Herman Rohaert en ik dan ook heel blij om de liefhebber een herdruk te kunnen aanbieden, dit keer in een oplage van 500 exemplaren.
We hopen hiermee Haspengouw en de stad Sint-Truiden een bijkomende toeristische en culturele troef te kunnen aanbieden.
26 oktober 2012

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
ere-federaal volksvertegenwoordiger’

De poëziebundel ‘Fructuarium’ van Herman Rohaert is te koop bij Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt, voor 5,00 EUR.

Zie www.debink.be en www.hermanrohaert.worldpress.com.

Zie onder andere ook de tekst ‘Fookjes en Sprabels officieel voorgesteld’ van 1 oktober 2009 op deze website.