Herwaardering wijkinspecteur!

Al jaren wordt er gesproken over een herwaardering, én qua functie en rol binnen het lokaal politiekorps, én qua wedde van de wijkinspecteur.

Met het doortastend optreden van wijkinspecteur Koen Nulens in Beringen bij de arrestatie van Lesley Deckers, medeplichtige bij de ontsnapping van Mohammed Johri, Ashraf Sekkaki en Abdelhaq Melloul Khayari, kan deze discussie in een stroomversnelling komen!

 

De wijkfunctie is een heel belangrijk gegeven in het lokaal politiegebeuren. Zeker in het concept van community policing en integrale veiligheid/leefbaarheid speelt de wijkinspecteur een belangrijke rol.

 

 

 

 

 

In het recente verleden zijn er al bepaalde aanpassingen gebeurd, zoals onder andere de wijziging van de titel van wijkagent in wijkinspecteur (op voorstel van mij - als senator - zie wetsvoorstel tot wijziging van de benaming "hulpagent van politie" in "agent van politie" nr 3-979/1), een soepelere verloning in functie van de geleverde prestaties, etc. Ook in het evaluatierapport van de federale politieraad naar aanleiding van 10 jaar politiehervorming wordt dit probleem nog eens benadrukt en er is tevens een werkgroep rond dit gegeven geïnstalleerd in de schoot van de 'Vaste Commissie van de lokale politie', trouwens onder voorzitterschap van hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

“Misschien kan wijkinspecteur Koen Nulens meer dan alle vakbonden, werkgroepen, politici, etc. nu dit beslissingsproces versnellen.

 

Voor mij is het nog maar eens het zoveelste voorbeeld hoe toevallige gebeurtenissen het politieke besluitvormingsproces en soms zelfs de geschiedenis kunnen beïnvloeden.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

“Nog voor het parlementair werkjaar hervat, ben ik van plan om zelf met een voorstel te komen rond de herwaardering van de wijkinspecteur.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘De wijkagent is belangrijk!’ op deze website.