Het begin van het einde voor De Lijn?

Het Duits-Amerikaans private bedrijf ViaVan ontvangt 100 miljoen euro vanuit de Vlaamse regering voor een periode van 8 jaar om een ‘mobiliteitscentrale’ uit te bouwen. (1)

Volgens mij het echte begin van de privatisering van De Lijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is duidelijk dat zowel de vorige, als de huidige regering een dubbele agenda hebben met het Vlaams openbaar vervoer: privatiseren.”

Het systeem werkt met een soort deeltaxi’s.
Via een app, een computer of een telefooncentrale kan de reiziger aangeven vanaf welk punt tot waar zij/hij wil vervoerd worden.
De app geeft dan aan waar de Via-taxi de perso(o)n(en) kan (kunnen) komen oppikken, er zijn geen vaste bushaltes meer.
Het gaat om busjes, die gedeeld worden met verschillende reizigers.
De toegepaste software detecteert hoeveel personen zich in dezelfde richting willen verplaatsen en berekent de ritten voor de chauffeurs.

In het nieuwe vervoerssysteem wordt het net opgedeeld in laagjes: een kernnet van grote lijnen, een netwerk van aanvullende lijnen en een verzameling van busjes, taxi’s, deelauto’s en flex-systemen van ‘vervoer op maat’.
Reizigers zullen veel vaker moeten overstappen.
Het systeem gaat uit van 1.000 knooppunten om het overstappen mogelijk te maken, maar die zijn er nog helemaal niet.
De invoering is uitgesteld en zal nu vermoedelijk in 2023 ingaan.

“Het systeem dat we allemaal kennen van De Lijn gaat dus op de schop en zal heel wat gevolgen hebben voor het openbaar vervoer van de gemiddelde burger.
Er zijn nog veel vragen.
Hoe zal dit systeem werken in gebieden met grote afstanden tussen gemeenten en/of plattelandsgebieden, zoals in Limburg?
Hoeveel mensen zullen niet meekunnen met het gebruik van een app of een computer?
Hoe zal het systeem werken in weekends als er veel minder functioneel verkeer is?
Zal de vervoersarmoede niet toenemen?
Zullen net de groepen en personen niet uit de boot vallen, die het meest nood hebben aan busritten?
Wat gebeurt er met de personeelsleden van De Lijn, die nu instaan voor de belbuscentrale en de belbusritten?
Etc.

Weer maar eens een afbouw van een essentiële dienstverlening van de Vlaamse overheid.
Wat de Vlaamse regering moet doen, doet ze juist niet.
Het proces van de sluipende privatisering, in alle sectoren, gaat gewoon verder.

Waar dat eindigt? Met minder en duurdere busverbindingen.”

  • Foto: commons.wikimedia.org, Heipedia.