Het volgende schandaal in Sint-Truiden

“Audit Vlaanderen is met een nieuw rapport naar buiten gekomen.
Er worden steeds meer malversaties duidelijk met betrekking tot het handelen van het vorig (cd&v-Open Vld) en het huidig (cd&v-N-VA-Open Vld) college van burgemeester en schepenen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Blijkbaar hebben de financieel directeur en de plaatsvervanger er alles aan gedaan om de leningen aan voormalig burgemeester Jef Cleeren geheim te houden. Zo is daarvoor een bankkaart gebruikt van een ander personeelslid, die daarvan totaal niet op de hoogte was en is het geld gestort vanop een minder bekende rekening. Ook is die bankkaart nog gebruikt voor transacties ter hoogte van 8,2 miljoen euro, waarvan Audit Vlaanderen de rechtmatigheid niet kan garanderen.
De desbetreffende bankkaart had moeten vernietigd worden.

Er blijkt eveneens dat de bvba Redosa diensten verleend heeft voor de vzw Vrienden van Veerle Heeren, die gefactureerd zijn aan de stad Sint-Truiden. (1)(2)(3)

Dit is andermaal een zware klap voor het imago van de stad Sint-Truiden. En ik ben er zeker van als er verder gezocht wordt in de facturen van de bvba Redosa dat er nog zaken naar buiten gaan komen.

Uiteraard is het logisch dat er de nodige stappen ondernomen worden ten aanzien van de betrokken personeelsleden. Maar de essentiële vraag is of zij op eigen houtje gehandeld hebben en/of zij daartoe opdracht gekregen hebben van bepaalde politici. Met andere woorden, zijn er politieke verantwoordelijken en over wie gaat het dan? En hebben de respectievelijke schepenen van Financiën Ingrid Kempeneers (cd&v) en Jo François (N-VA) de financiële dossiers en de financiële dienst wel goed opgevolgd?
Er zijn al politici, die voor minder ontslag genomen hebben of moeten nemen hebben.

Als VOORUIT zullen wij alleszins tijdens de besloten raadscommissie vragen stellen naar die politieke verantwoordelijkheden.
Het is aan de betrokkenen om te bewijzen dat ze er niets mee te maken hebben.

Belangrijk is dat de financiële dienst naar de toekomst toe beter opgevolgd wordt.
In Vlaanderen is er een mentaliteit ontstaan, waarbij de politiek zich steeds minder mag moeien en waarbij de ambtenaren het steeds meer voor het zeggen hebben.
Ik heb mij daar altijd tegen verzet en zal dat blijven doen.
Nu zien we in Sint-Truiden tot wat deze (nieuwe) benadering kan leiden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Voor VOORUIT moet de onderste steen naar boven komen.”