Het waterlandschap wordt herverkaveld

“Ja, de provincie Limburg wil meer waterlopen zelf beheren.”, zei bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove op een informatievergadering in het Limburgs provinciehuis op dinsdag 19 maart 2013.

“Wij moeten naar minder beheerders van de Limburgse waterlopen, zodanig dat er een meer gecoördineerd en integraler waterbeleid kan gerealiseerd worden.
Dit is belangrijk in de verdere beheersing en aanpak van de water- en modderoverlast. Bovendien kunnen er tegelijkertijd heel wat landschapselementen gerealiseerd worden.”

 

Hier vindt u het persbericht dat in verband met deze informatievergadering werd verspreid.

Het waterlandschap wordt herverkaveld. Provincie wil meer waterlopen zelf beheren.

“Het waterlopenbeheer in Vlaanderen is zeer versnipperd, er zijn te veel waterlopenbeheerders. In het kader van Doorbraak 63 van de Interne Vlaamse Staatshervorming moeten de waterlopenbeheerders in onderling overleg voorstellen doen voor een efficiënter beheer.”, licht bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove de uitgangspositie toe. Op dit moment zijn er in Limburg maar liefst 58 waterlopenbeheerders zoals de VMM,  nv De Scheepvaart, de provincie, 11 wateringen en 44 steden of gemeenten.

De provincie Limburg streeft naar meer eenheid van beheer en organiseert op dinsdag 19 maart 2013 in het provinciehuis een infosessie voor de steden en gemeenten en wateringen over het toekomstige waterlopenbeheer in Limburg. De organisatie van deze infosessie gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging voor Polders en Wateringen (VVPW).

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove wil meer efficiëntie en uniformiteit: “Het concrete voorstel van de provincie Limburg voor een efficiënter beheer en een uniformer beleid is om de waterlopen van de 44 steden/gemeenten te herklasseren en ze toe te voegen bij de provinciale waterlopen, mét provinciale financiering. Daardoor kan het aantal waterlopenbeheerders in Limburg verminderen van 58 naar 14 en kan de provincie beter ten dienste staan van de steden/gemeenten, de wateringen en de burger zelf. Beslissingen over een eventuele herklassering van waterlopen zullen enkel in consensus genomen worden met de steden/gemeenten en wateringen.”

Naast dit provinciale voorstel voor een efficiënter beheer zullen ook de VMM, VVSG en VVPW hun voorstellen toelichten op deze infosessie.

In de loop van 2013 zal de provincie met elke stad/gemeente en watering de geformuleerde voorstellen in detail bespreken en uitwerken.

Zie Waterloopbeheer binnenkort in handen van provincie?, TVL-nieuws, 19 maart 2013; Radio2-interview, 19 maart 2013; ‘Provincie wil meer waterlopen zelf beheren’, Limburg Actueel, 19 maart 2013; ‘Getouwtrek om beken’, Het Belang van Limburg, 20 maart 2013, p.22.

Zie onder andere ‘Gingelom en Sint-Truiden voorbeeld qua aanpak van modder- en wateroverlast!’ van 21 augustus 2008, ‘Aanleg wachtbekken Gelinden’ van 20 juni 2012 en ‘Wandeling Marleen en Filip’ van 26 september 2012 op deze website.

Tags: