Het woord PRIORITEIT heeft een betekenis in het woordenboek!

“Een van de fijne dingen in de politiek, vind ik keuzes te maken en duidelijke stellingen in te nemen.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Dat is een essentiële reden waarom ik in de politiek gegaan ben.”

“Met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) is het nu weer hetzelfde.
De analyse is duidelijk en de financiële middelen zijn beperkt, dus moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden.

Met de huidige sociaal-economische achtergrond is een overdekte wielerpiste voor mij niet prioritair.
Hoeveel arbeidsplaatsen levert dat op en wat is de economische return?

Wel dan zeg ik dat waar dat moet gezegd worden (niet in de media!) en als sommigen het dan nodig achten om dat te ‘lekken’ uit vergaderingen is dat hun probleem en hun verantwoordelijkheid.
Waarom doen ze dat?
Omdat ze alsnog denken het project zo te kunnen redden en/ of omdat ze zelf de moed niet hebben om precies wel voor dat project uit te komen?

Over (een) prioriteit(en) moet je niet praten, die moet je stellen!”.

 

Zie onder andere Geen wielerpiste voor Zolder: reactie gedeputeerde Vandenhove, TVL-nieuws, 10 juli 2013; Bouw wielerpiste Heusden-Zolder op de helling, www.limburg-actueel.be; "Er zijn nu andere prioriteiten", Het Belang van Limburg, 10 juli 2013, p.14.

Zie ook Jongerenwerkloosheid prioritair aanpakken van 6 april 2013 en Akkoord met standpunt J-SALK-platform van 11 juli 2013 op deze website.

Tags: