Huiskamergesprekken: echt of een stunt?

mensen houden kartonnen tekstbalonnen vast

De nieuwe meerderheid van CD&V-Open Vld-N-VA heeft in de bestuursnota geschreven dat er in het kader van inspraak zogeheten 'Huiskamergesprekken' kunnen georganiseerd worden.

"Vermits in de media ruim aandacht geschonken werd aan het eerste gesprek in het kasteel van Ordingen, heb ik de vraag van enkele inwoners gekregen hoe zij dat kunnen organiseren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. (1)

"Wat blijkt?
Momenteel kan dit nog niet aangevraagd worden, omdat de administratie nog een nieuw organiek reglement voorbereidt over advies en participatie met alle mogelijke participatiemodi en voor iedere vorm een afsprakenplan als leidraad.
Blijkbaar was het gesprek van vrijdag 25 januari 2019 maar 'een experiment'.

Een experiment of een stunt? Hebben dan toch niet alle inwoners dezelfde inspraakmogelijkheden?".