'Ik ben een dromer, maar ook een real-politieker'

Een politicus moet durven blijven dromen om 'zijn maatschappij' te realiseren.

Maar het was ik, die als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur kort na mijn aantreden begin 2013 de klimaatdoelstellingen van de provincie Limburg bijstelde.

Hier is niets tegengesteld aan.

Limburg klimaatneutraal in 2020 was en is een goed idee en ik blij erachter staan. Maar we moeten realistisch zijn: we gaan dat niet halen. Theoretisch zou het nog altijd kunnen, maar vanuit praktisch, financieel en vanuit het standpunt van duurzaamheid zou het ongewenst zijn. Neen, het zou maatschappelijk niet verantwoord zijn.
Ik ben nu éénmaal een realistisch en praktisch politicus. Tegen 2020 moeten we wel de beste provincie blijven door onze voorsprong te behouden: 30% minder broeikasgassen uitstoten tegen 2020 moet haalbaar zijn. (1)

(1) Voluit voor een duurzaam Limburg. Inspiratie voor een klimaatneutrale provincie. Uitgave van de provincie Limburg, februari 2014, p. 10.  

Zie ook “Over ons klimaat maak ik mij zorgen” van 16-03-2015 en Publicatie 'Voluit voor een duurzaam Limburg. Inspiratie voor een klimaatneutrale provincie' van 24-09-2014 op deze website.