Inspiratiedag Festival Retour succes

De inspiratiedag van Festival Retour afgelopen zaterdag 14 oktober 2017 op de Corda Campus (Kempische Steenweg 293) in Hasselt was een succes.
Er waren om en bij 350 aanwezigen.

"Ik hoop dat dit initiatief in de een of andere vorm een vervolg mag krijgen", aldus gedeputeerde en initiatiefnemer Ludwig Vandenhove.
"We gaan de activiteit met alle betrokkenen evalueren.

Waaraan we denken?
Een jaarlijkse traditie van maken, er een themacongres of - studiedag rond organiseren, een permanente website of platform uitbouwen, waarop alle Limburgse initiatieven qua circulaire of deeleconomie aan bod kunnen komen, ...

Uiteraard zijn alle suggesties welkom."

Hieronder vindt u de artikels die hierover verschenen zijn in Het Belang van Limburg en De Morgen Magazine van zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017. 

Zie Week van de Circulaire Economie van 13-10-2017 en Festival RETOUR van 02-10-2017 op deze website.

Foto's: Jan Castermans