Inspiratiesessie 'Risicomanagement burn-out'

 

Op dinsdag 10 oktober 2017 organiseerde het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg / Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid een inspiratiedag rond 'Risicomanagement burn-out'.

Bevoegd gedeputeerde en plaatsvervangend (in de plaats van gouverneur Herman Reynders) voorzitter van het Comité Ludwig Vandenhove deed de inleiding.

Ludwig Vandenhove: "Alle bedrijven en organisaties hebben te maken met het gegeven 'burn-out'. Ik zie dat hier ook met de eigen personeelsleden bij het provinciebestuur van Limburg.

In de volksmond wordt burn-out nog al eens op dezelfde hoogte geplaatst als depressie.
Depressie is voor mij een ziekteverschijnsel, burn-out is eerder een gevolg van (arbeids-of werk)omstandigheden.

Burn-out is eveneens iets anders als stress.
De verschijnselen zijn bijna tegengesteld aan elkaar.
Stress is vaak een trigger voor andere psychiatrische aandoeningen.

Vaak denk ik dat burn-out  mee (of eerder?) een gevolg is van alles wat we doen of denken te moeten doen in onze vrije tijd.
Hetzelfde geldt voor de (klein)kinderen, die vaak op woensdagnamiddag of in het weekend van de éne (sport)activiteit naar de andere moeten gebracht worden.
Om dan nog niet te spreken over 'de verslaving' aan onze laptop of iPhone, of aan Facebook.  'Digital detox', een manier om een persoonlijke goede digitale balans te vinden, is dan ook in. (1)

Deze studiedag gaat minder over de definitie van een burn-out, wel over de risicobepaling en -management: de klemtoon ligt op preventie.
Naast de keuze voor de preventieve invalshoek, gaan we voor de praktijk.
Vanuit diverse invalshoeken kan je tijdens lezingen en workshops kennis maken met praktische oplossingen: psycholoog, arbeidsgeneesheer en externe preventieadviseur, psychologische aspecten, ervaringsdeskundigen, arbeidsinspecteur, human-resource-manager.

Elke deelnemer kan de drie aangeboden workshops volgen.

Ik wens jullie een leerrijke en interessante inspiratiesessie."

 

(1) ’Digital detox’ was ook een workshop tijdens de inspiratiedag van Festival Retour op zaterdag 14 oktober 2017. Zie http://www.festivalretour.be/frworkshops#digitaledetox.

Zie ook 'De preventieambtenaar in de rol van vertrouwenspersoon' van 02-05-2017 en Wendbaar en werkbaar werk? van 01-02-2017 op deze website.