Interbestuurlijke samenwerking: JA!

Logo VVP en kaart Vlaamse Provincies

“Ik deel de oproep van de Vlaamse Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) voor meer interbestuurlijke samenwerking”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“De VVP heeft dit via een mailing nogmaals onder de aandacht gebracht van alle leden van het Vlaams parlement.

Interbestuurlijke samenwerking gaat niet enkel over de gemeenten, maar ook over de provincies. Nochtans is de VVP als vertegenwoordiger van de provinciebesturen nog steeds niet uitgenodigd voor een gesprek met de formateur en/of de onderhandelende partijen.
Zullen de provinciebesturen misschien via de media moeten vernemen dat ze afgeschaft worden?

Waarom is er in Vlaanderen niet meer aandacht voor het gegeven van interbestuurlijke samenwerking?
Waarom kan in Vlaanderen niet wat in Denemarken of in Nederland of andere buurlanden kan?

Er zitten nochtans genoeg gemeentelijke mandatarissen en gewezen provinciale mandatarissen in het Vlaams parlement.
83% van de collega’s in het Vlaams parlement hebben een gemeentelijk mandaat.

Misschien moet er een specifieke bevoegdheid ‘interbestuurlijke samenwerking’ of ‘interbestuurlijk overleg’ toegekend worden aan een Vlaamse minister.
Voor alle duidelijkheid: geen extra ministerpost. Daar wordt nochtans melding over gemaakt in de media ondanks de gemaakte beloftes. (1)
Dat zou pas getuigen van cynisme: minder gemeentelijke en provinciale mandaten beslist door Vlaanderen, maar niet minder Vlaamse ministers om alle onderhandelende partijen tevreden te stellen.”