Intercommunales leveren goed werk

De discussie rond de  vergoedingen en de zitpenningen bij een aantal intercommunales is weer koren op de molen van diegenen, die allerlei voorzieningen willen privatiseren.

Over de intercommunales, die goed werken, wordt zelden of nooit iets gezegd.

Graaicultuur bij de overheid kan uiteraard niet, maar over de privé -sector wordt weinig of niets gezegd. Maar ja, politici zijn nu eenmaal aangeschoten wild.

Waarom de burger ook niet nauwer en rechtstreekser betrekken via coöperaties? (1)

  1. Intercommunales kunnen de commons van de toekomst zijn. De Standaard, 10-02-2017, p.37.